Вторник, 26 Сентября 2017
Понедельник, 14 Июнь 2010 01:00

Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств"

Оцените материал
(0 голосов)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. N 1199-р "Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств"

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2010 р. N 1199-р

ПЛАН

заходів щодо протидії протиправному

поглинанню та захопленню підприємств

 

1. Проаналізувати акти законодавства та внесені до Верховної

Ради України законопроекти, спрямовані на протидію рейдерству, і
подати Мін'юсту пропозиції щодо внесення змін до них з метою
унеможливлення протиправного поглинання та захоплення підприємств,
у яких передбачити:

забезпечення збереження суб'єктами управління об'єктами

державної власності цілісних майнових комплексів державних
підприємств під час їх відчуження;

доповнення Господарського процесуального кодексу України

( 1798-12 ) окремою главою щодо спеціальних процедур розгляду
господарськими судами корпоративних спорів;

механізм недопущення прийняття посадовими особами органів

управління господарських товариств, державна частка у статутному
капіталі яких перевищує 50 відсотків, рішень про відчуження
майнових комплексів та акцій товариств;

визнання в разі неможливості скликання та проведення щорічних

загальних зборів правоможними повторних загальних зборів
акціонерних товариств, державна частка у статутному капіталі яких
перевищує 50 відсотків, якщо для участі в них зареєструвалися
акціонери, які в сукупності є власниками більш як 50 відсотків
акцій товариства;

ведення обліку акцій акціонерних товариств, державна частка у

статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, визначеним
Кабінетом Міністрів України державним банком, який має ліцензію на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Члени Міжвідомчої комісії з питань

протидії протиправному поглинанню
та захопленню підприємств.

Червень 2010 року.

2. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України

законопроектів:

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо

протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств
(реєстраційний номер 6434).

Держкомпідприємництво, інші

заінтересовані органи виконавчої
влади.

До прийняття Закону;

Про внесення змін до деяких законів України (щодо заборони

реорганізації, ліквідації підприємств, включених до переліку
об'єктів, що не підлягають приватизації, оренди їх цілісного
майнового комплексу до внесення відповідних змін до зазначеного
переліку) (реєстраційний номер 4552).

Мінекономіки, Фонд державного майна.

До прийняття Закону.

3. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти

Законів України:

Про внесення змін до Закону України "Про відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
у частині розширення повноважень суб'єктів управління
об'єктами державної власності під час проведення процедур
банкрутства підприємств державного сектору економіки, підвищення
ефективності управління такими підприємствами, а також щодо
врегулювання порядку продажу майна боржника в процедурах
банкрутства.

Мінекономіки, Мін'юст, Фонд

державного майна, уповноважені органи
управління.

Грудень 2010 року;

Про систему депозитарного обліку цінних паперів (щодо

вдосконалення регулювання діяльності учасників депозитарної
системи, створення єдиного центрального депозитарію та формування
ефективної системи депозитарного обліку цінних паперів).

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст, Національний банк
(за згодою).

Грудень 2010 року;

Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання

ринків фінансових послуг (стосовно забезпечення прозорості в
діяльності фінансових установ, підвищення вимог до оприлюднення
інформації про діяльність фінансових установ, у тому числі про
реальних їх власників, удосконалення корпоративного управління у
фінансових установах).

Держфінпослуг, Державна комісія

з цінних паперів та фондового ринку,
Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст,
Національний банк (за згодою).

Грудень 2010 року;

Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про державну

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
у частині визначення обсягу та порядку надання органам
державної контрольно-ревізійної служби відомостей з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

ГоловКРУ, Держкомпідприємництво.

Вересень 2010 року.

4. Внести зміни до Положення про порядок переведення випуску

іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну
форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 р. N 98
( z0706-00 ), в частині забезпечення відповідно до статті 20
Закону України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ) обігу акцій
акціонерних товариств виключно в бездокументарній формі.

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку,
Держкомпідприємництво, Мін'юст.

Серпень 2010 року.

5. Розробити та затвердити Концепцію системи електронного

документообігу між усіма учасниками депозитарної системи
(емітентами та депозитаріями, реєстраторами та номінальними
утримувачами, депозитаріями та зберігачами,
депозитаріями-кореспондентами, біржами, розрахунковими банками) з
використанням шифрування даних та електронного цифрового підпису.

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку.

Грудень 2010 року.

6. Розробити та затвердити нову редакцію Порядку контролю за

додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), затвердженого наказом Держкомпідприємництва і
Мінекономіки від 13 лютого 2002 р. N 22/35 ( z0191-02 ).

Мінекономіки,

Держкомпідприємництво, Мін'юст.

Червень 2010 року.

7. Внести зміни до Порядку та умов користування Єдиним

реєстром об'єктів державної власності, затвердженого наказом Фонду
державного майна від 23 березня 2005 р. N 622 ( z0400-05 ), в
частині забезпечення доступу ГоловКРУ до автоматизованої системи
"Юридичні особи", зокрема визначення обсягу та порядку надання
органам державної контрольно-ревізійної служби відомостей з
Єдиного реєстру об'єктів державної власності, з метою посилення
контролю за збереженням та ефективним використанням державного
майна.

Фонд державного майна, ГоловКРУ.

Вересень 2010 року.

8. Провести аналіз відомостей про підприємства, що мають

стратегічне значення для економіки і безпеки держави, займають
монопольне становище на відповідному ринку, та підприємства,
державна частка у статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків,
і в разі виявлення ознак їх протиправного поглинання та
захоплення, фіктивного доведення до банкрутства або тривалих
корпоративних конфліктів подати відповідну інформацію:

Фондові державного майна - для формування списку підприємств,

щодо яких виявлено ознаки протиправного поглинання та захоплення,
фіктивного доведення до банкрутства, тривалих корпоративних
конфліктів;

Мін'юсту - для формування списку суддів, які притягнуті до

відповідальності за прийняття з порушенням вимог законодавства
рішень, що сприяли протиправному поглинанню та захопленню
підприємств;

МВС - для формування списку підприємств, що надають послуги,

пов'язані з охороною державної та іншої власності, і послуги з
охорони громадян, та інших юридичних осіб, причетних до
протиправного поглинання та захоплення підприємств;

Генеральній прокуратурі України - для організації перевірок

стану дотримання законодавства державними службовцями, дії яких
сприяли протиправному поглинанню та захопленню підприємств;

Кабінетові Міністрів України - для координації роботи

міністерств, інших органів виконавчої влади.

Міністерства, інші центральні органи

виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

Щомісяця до 10 числа та у разі

потреби терміново.

9. Забезпечувати за наявності рішень про надання земельних

ділянок у постійне користування та розробленої документації із
землеустрою видачу державним підприємствам, установам та
організаціям державних актів на право постійного користування
земельними ділянками, на яких розташовані їх майнові комплекси.

Держкомзем, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації за участю органів
місцевого самоврядування.

Постійно.

10. Визначити з числа заступників керівників органів

виконавчої влади осіб, відповідальних за координацію роботи з
протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств,
порушенню вимог земельного законодавства і взаємодії з Міжвідомчою
комісією з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств.

Міністерства, інші центральні органи

виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.

Червень 2010 року.

11. Сприяти висвітленню в державних засобах масової

інформації відомостей щодо вжитих органами державної влади заходів
для протидії рейдерству та запобігання випадкам протиправного
захоплення підприємств.

Держкомтелерадіо.

Постійно.

12. Запровадити вивчення законодавства з питань протидії

протиправному поглинанню та захопленню підприємств у процесі
підготовки у вищих навчальних закладах фахівців за відповідними
напрямами.

МОН, МВС, СБУ, ДПА, інші

заінтересовані органи державної
влади.

Вересень 2010 року.

Прочитано 3682 раз Обсудить на форуме
Подписывайтесь на канал Антирейд в вайбере и телеграмме.

тел. (044) 229-6950

(многоканальный)

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

При цитировании и использовании любых материалов ссылка на antiraid.com.ua обязательна.

Все права защищены Antiraid 2014.

Разработка и сопровождение - WEBMISTER.