Правові аспекти припинення договору поруки - Депозитные и кредитные договора - ФОРУМ

Перейти к содержимому


Фотография

Правові аспекти припинення договору поруки


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 78

#1 Коровьев

Коровьев

  Новичок

 • Пользователи
 • Pip
 • 2 сообщений

Отправлено 22 March 2010 - 16:50

Добрий день, шановні юристи та гості сайту. Я би хотів підняти тему припинення договору поруки з підстави, передбаченої останнім реченням ч. 4 ст. 559 ЦК України. На мою думку, у більшості кредитних договорів, що пропонують нам банки, відсутній строк дії "основного зобовязання", саме в тому розумінні поняття "строк", який нам пропонує Цивільний кодекс України (ст. 251). В більшості з них встановлено не строк, а термін дії зобовязання, крім того, вважаю, що банки певним чином "лукавять" при укладенні таких договорів, оскільки в деяких договрах передбачено право банку у певних випадках визнавати термін повернення кредиту таким, що настав та вимагати дострокового повернення отриманого кредиту. З урахуванням викладеного, питання: чи можна в такій ситуації вважати, що в договорі кредитування не було передбачено строку договору, а такий строк був фактично встновлений моментом предявлення вимоги, а відтак застосувати до договору поруки, укладеного в рахунок забезпечення основного зобовязання положення п. 4 ст. 559 ЦК України, а саме: "Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки". Прошу висловити свою думку з цього питання, та поділитись будь-якою судовою практикою, якщо така є.

#2 Гражданин

Гражданин

  Активный участник

 • Пользователи
 • PipPipPip
 • 146 сообщений

Отправлено 22 March 2010 - 19:20

Добрий день, шановні юристи та гості сайту. Я би хотів підняти тему припинення договору поруки з підстави, передбаченої останнім реченням ч. 4 ст. 559 ЦК України.
На мою думку, у більшості кредитних договорів, що пропонують нам банки, відсутній строк дії "основного зобовязання", саме в тому розумінні поняття "строк", який нам пропонує Цивільний кодекс України (ст. 251). В більшості з них встановлено не строк, а термін дії зобовязання, крім того, вважаю, що банки певним чином "лукавять" при укладенні таких договорів, оскільки в деяких договрах передбачено право банку у певних випадках визнавати термін повернення кредиту таким, що настав та вимагати дострокового повернення отриманого кредиту. З урахуванням викладеного, питання: чи можна в такій ситуації вважати, що в договорі кредитування не було передбачено строку договору, а такий строк був фактично встновлений моментом предявлення вимоги, а відтак застосувати до договору поруки, укладеного в рахунок забезпечення основного зобовязання положення п. 4 ст. 559 ЦК України, а саме: "Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки".

Прошу висловити свою думку з цього питання, та поділитись будь-якою судовою практикою, якщо така є.

Чинний ЦК України виходить з того, що в першу чергу сторони мають право самостійно в договорі поруки визначати строк для заявлення вимог до поручителя. За відсутності відповідної договірної умови слід застосовувати строки, передбачені у ч. 4 ст. 559 ЦК України. Законний строк може бути різної тривалості: 6 місяців - для зобов'язань з визначеним строком виконання та 1 рік - для зобов'язань, строк виконання яких не визначений або визначений моментом пред'явлення вимоги.
За своєю правовою природою строк, передбачений ч. 4 ст. 559 ЦК України, є преклюзивним (припиняючим), що принципово впливає на вирішення ряду питань:
1) його закінчення є підставою для припинення поруки;
2) у випадку пропуску кредитором строку заявлення вимог до поручителя цей строк не може бути поновлено, зупинено чи перервано з підстав, передбачених у ст. ст. 263, 264, ч. 5 ст. 267 ЦК України;
3) суд зобов'язаний самостійно застосовувати норми про строк на відміну від строку позовної давності, який застосовується судом за заявою сторін;
4) у випадку, якщо поручитель поза межами строку помилково виконає уже фактично неіснуючий обов'язок, він може за своїм вибором вимагати повернення виконаного як безпідставно одержаного кредитором;
5) встановивши факт закінчення строку, суд відмовляє кредитору в позові за відсутністю у нього права вимагати стягнення боргу з поручителя, що припинилося у зв'язку з його спливом.
Як випливає із ч. 4 ст. 559 ЦКУ в межах зазначеного строку кредитор повинен звернутися до поручителя з вимогою про примусове виконання взятого ним зобов'язання. Питання про характер такої вимоги є дискусійним. Існує думка, що вимога кредитора може бути заявлена на протязі законодавчо встановленого строку, а позов до суду можна заявляти і пізніше на протязі строку позовної давності. Судова практика, ґрунтуючись на нормах ч. 2 ст. 194 ЦК УРСР, виходила з того, що в межах вказаного строку кредитор повинен заявити позов до поручителя. Така позиція закріплена у інформаційному листі Вищого арбітражного суду України від 07.03.96 N 01-8/106 "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів", а також у роз'ясненні президії Вищого арбітражного суду України від 06.10.94 N 02-5/706 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладенням та виконанням кредитних договорів" та оглядовому листі Вищого арбітражного суду України від 30.05.2001 N 01-8/637 "Про практику вирішення окремих спорів, пов'язаних із забезпеченням виконання зобов'язань".
Виходячи із того, що строк поруки не є строком для захисту порушеного права, а строком існування (дії) самого зобов'язання поруки (преклюзивність строку), варто зазначити, що і право кредитора, і обов'язок поручителя по його закінченні припиняються, а це означає, що жодних дій щодо реалізації цього права, в тому числі застосування примусових заходів захисту в судовому порядку, кредитор вчиняти не може. З огляду на вказане, доцільно тлумачити використовуваний в ч. 4 ст. 559 ЦК України термін "вимога" в широкому значенні - маючи на увазі будь-яку вимогу кредитора до поручителя, в тому числі і позовну. Тому навіть якщо в межах строку дії поруки була пред'явлена претензія, і поручитель не виконав вказані в ній вимоги, кредитор не має права на задоволення позову, заявленого поза межами вказаного строку, оскільки із закінченням строку припинилося матеріальне право.
Решение суда - здесь:
http://antiraid.com....p?showtopic=553

#3 Коровьев

Коровьев

  Новичок

 • Пользователи
 • Pip
 • 2 сообщений

Отправлено 23 March 2010 - 12:18

Дякую за вичерпну відповідь. В моєму випадку ситуація трохи інша. Кредитний договір викладжено в такій редакції.

Згідно п.п. 1.2.2. Кредитного договору, "Позичальник у будь-якому випадку зобов’язаний повернути Банку кредит у повному обсязі в термін, не пізніше 24.10.2018 року, якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту, встановлений на підставі додаткової угоди Сторін або до вказаного Банком терміну (достроково) відповідно до умов Розділу 12 цього Договору на підставі будь-якого з п.п. 2.3., 5.3., 5.5., 5.6., 5.9., 5.10., 5.11., 8.4. цього Договору."
В свою чергу згідно із змістом Кредитного договору - п.п. 12.1., "відповідно до вимог чинного законодавства України, ст.ст. 525, 611 Цивільного кодексу України Сторони погодили, що у випадку застосування будь-якого з п.п. 2.3., 5.3., 5.5., 5.6., 5.9., 5.10., 5.11., 8.4. цього Договору та/або настання обставин, що передбачені вищевказаними пунктами Банк має право визнати термін повернення кредиту таким, що настав згідно з п.п. 1.2.2. цього Договору. При цьому, термін повернення кредиту вважається таким, що настав, а кредит – обов’язковим до повернення з дати отримання Позичальником відповідної письмової вимоги Банку. В цьому випадку Позичальник зобов’язується достроково повернути отриманий кредит та плату за кредит у встановлений Банком термін в повному обсязі."

В свою чергу у договорі поруки строк дії поруки визначений наступним чином. П. 3.1. "Цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами та діє до повного припинення всіх зобов’язань боржника за основним договором."

Банк скористався таким правом, та листами визнав термін повернення кредиту таким, що настав і надав 30 днів для виплати боргу.

Єдине, що банк зробив невірно це те, що звернувся з такими листами одночасно до всіх, як до боржника так і до поручителів. Я маю на увазі, що кожен з них отримав такий лист в один день. І в листах адресованих до поручителів, банк одразу виклав вимогу про виконання останніми взятих на себе зобовязань. Після таких листів банк більше не звертався до поручителів, а через 10 місяців одразу звернувся до суду.
В першій інстанції, суд задовольнив позов банку в повному обсязі. Мої письмові заперечення не прийняв до уваги, та навіть не став мене слухати. Сказав що не знайшов підстав для відмови у позові.

На даний момент я готую апеляцію, і для мене не зовсім зрозуміло, чи можна стверджувати, що в таких договорах, як в договорі поруки так і в кредитному договорі не було визначено строк виконання зобовязання при тому, що ст. 530 ЦК України встановлено: Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання

1. Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.
2. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

#4 Lada

Lada

  Активный участник

 • Пользователи
 • PipPipPip
 • 134 сообщений

Отправлено 08 February 2011 - 18:26

Есть у кого-то мнения по данному вопросу? Тоже инетресует этот момент, что в кредитных договорах установлен не срок, а термин виконання зобовязання.

#5 y.voronizhskiy

y.voronizhskiy

  Активный участник

 • Пользователи
 • PipPipPip
 • 17764 сообщений

Отправлено 08 February 2011 - 20:17

Есть у кого-то мнения по данному вопросу? Тоже инетресует этот момент, что в кредитных договорах установлен не срок, а термин виконання зобовязання.

Вот что интересное писала Венера (Вера.)

Доброго предпраздничного утра всем

Хочу разобраться с учетом вашего поста.

Вот выдержка из все той же Ухвалы ВСУ:
Відповідно до ч. 4 ст. 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.
З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання перед Спілкою або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов’язань (п. 6) не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України. Згідно із цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Цього в договорі поруки не встановлено.

У зв’язку з наведеним у задоволенні позову про стягнення заборгованості за кредитним договором з поручителів судами правомірно відмовлено.

Разом із тим суди помилково виходили з того, що порука припиняється, якщо строк основного зобов’язання не встановлений або встановлений моментом пред’явлення вимоги, оскільки такий строк у кредитному договорі чітко визначений – строк повернення кредиту встановлено до 5 серпня 2003 року (п. 1). Тому відмовити в позові слід було виходячи з того, що в договорі поруки не встановлено строку припинення поруки, а тому порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Я отсуюда почерпнула - нашла подтверждение своей трактовке закона - именно вот это:

З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору про дію поруки до повного виконання позичальником зобов’язання перед Спілкою або до повного виконання поручителем взятих на себе зобов’язань (п. 6) не може розглядатися як установлення строку дії поруки, оскільки це не відповідає вимогам ст. 252 ЦК України. Згідно із цією нормою права строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. Термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Цього в договорі поруки не встановлено.

И вот это: оскільки такий строк у кредитному договорі чітко визначений – строк повернення кредиту встановлено до 5 серпня 2003 року (п. 1). Тому відмовити в позові слід було виходячи з того, що в договорі поруки не встановлено строку припинення поруки, а тому порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.

Дальше смотрим в каждый отдельный договор кредита и поручительства. Как правило, в кредитны. договорах всегда есть дата последнего платежа. Это у нас - срок (точнее - ТЕРМИН) выполнения основного обязательства.
А в договоре поручительства, обычно, не указывается срок действия обязательства поручительства. Но указан срок действия договора поручительства.
Но, как косвенно указывает ст. 559 ГКУ, срок действия обязательства поручительства тоже должен быть указан на ряду со сроком действия договора.

Если этого срока нет, то ...ч. 4 этой статьи.
Как я уже говорила, срок исполнения основного обязательства всегда установлен. Вот после наступления этой даты. спустя 6 месяцев, поручительство прекратится. Это может быть и в 2026 году.

А в моем случае банк прислал должнику вымогу погасить всю задолженность целиком. Значит, изменил срок выполнения основного обязательства. Вот спустя 6 месяцев после этого поручительство прекратилось.
___________________________________

Как я это описывала в возражениях.

Відповідно до умов пункту 2 частини першої Кредитного договору датою остаточного повернення кредиту є 25 вересня 2026 року.
Моя порука за Звєрєву Л.В. є такою, що припинилася, в силу частини 4 статті 559 ЦК України. Так, згідно з частиною 4 статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.
В цивільному праві слід розрізняти поняття договору й зобов’язання, та поняття строку договору й строку виконання зобов’язання.
Так, згідно з частиною 1 статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Відповідно до частини 1 статті 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
А відповідно до частини 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Відповідно до частини 1 статті 631 ЦК України строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.
Згідно з частиною 1 статті 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.
Згідно з частиною 1 статті 252 ЦК України строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.
Згідно з частиною 2 статті 252 ЦК України термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати.
Таким чином, згідно з приписами цивільного законодавства, кредитний договір та договір поруки мають бути укладені на певний строк (укладення договору на термін законодавством не передбачено).
Окрім того, в кожному з цих договорів повинні знайти відображення зміст зобов’язань за договором, та строк (термін) зобов’язань.
Підпунктом 1.5.1 пункту 5.1 кредитного договору встановлено строк (термін) виконання Звєрєвою Л.В. Боргових зобов’язань по поверненню відповідної частини кредиту та сплати процентів. Цей термін становить щомісяця у Розмірі Платежу та не пізніше Дати Платежу. Дати платежу наведено в додатку № 1 «Графік повернення Кредиту та сплати відсотків» до кредитного договору. Тобто кожного місяця в певну дату у позичальника, Відповідача-1, виникало зобов’язання сплатити певну суму на користь Позивача – мало місце настання строку виконання основного зобов’язання, в розумінні ч. 4 ст. 559 ЦК України. Позивач стверджує, що, починаючи з 26.10.2010, Відповідач-1 свої зобов’язання перестав виконувати. Отже кожного дня, наступного за Датою Платежу, простроченого Відповідачем-1, Позивач мав право звернутися до поручителя з метою отримання від останнього суми платежу.
А 28.02.2007 Позивач, на підставі умов кредитного договору, викладених в підпункті 1.9.1 пункту 1.9 кредитного договору, змінив строк виконання основного зобов’язання, вимагаючи сплатити всю суму кредиту в розмірі 50 787,50 доларів США. В такому разі виконання Боргових зобов’язань повинно бути проведено позичальником протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання позичальником відповідної вимоги. Вимогу про сплату всієї суми кредиту Відповідачем-1 отримано 20.04.2007. Таким чином, строк виконання основного зобов’язання сплинув 20.05.2007.
Але Позивач жодним чином не повідомляв мене, як поручителя, про факти несплати (невиконання основного зобов’язання) Відповідачем-1, не надавши мені можливість своєчасно виконати свої зобов’язання поручителя, не допустити нарахування пені на прострочену суму. Також Позивач не повідомляв мене про зміну строку виконання зобов’язання, та про невиплату суми кредиту у встановлений строк.
Статтею 4 договору поруки встановлено термін дії договору (хоча в цивільному законодавстві не існує поняття «терміну дії договору», а є лише «строк договору»), однак не встановлено строк закінчення поруки.
Таким чином, в договорі поруки строк закінчення поруки не встановлено, а отже підлягає застосуванню норма, згідно з якою порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя.
Строк виконання основного зобов’язання сплинув 20.05.2007. Протягом шести місяців, до 20.11.2007 включно, Позивач до поручителя свої вимоги не пред’явив. Тому, відповідно до приписів ч. 4 статті 559 ЦК України порука Звєрєва С.І. за договором поруки припинилася.
Вимоги Позивача стягнути з мене солідарно суму 533 872,41 грн. є безпідставною і такою, що не ґрунтується а ні на законі, а ні на договорі.

#6 Lada

Lada

  Активный участник

 • Пользователи
 • PipPipPip
 • 134 сообщений

Отправлено 08 February 2011 - 21:34

Спасибо за ответ. Однако я о другом. В ст. 559 говорится, что если срок выполнения основго обязательства не установлен, то порука припиняється, если в теч. года с момента заключения договора поруки банк не обратился в суд. А если в договоре поручительства написано - термин виконання основного зобовязання, к примеру, 2026 г. То можно ли утверждать,что СРОК виконання основного зобовязання не установлен, а значит порука припинилась, поскольку банк не обратился с иском в суд в течение года с момента заключения договора поруки.

#7 INESSA MATEUSH

INESSA MATEUSH

  Участник

 • Пользователи
 • PipPip
 • 23 сообщений

Отправлено 18 February 2011 - 06:53

Подскажите как быть в моем случае,если кредитный договор от 16.06.2006г. Последнюю оплату ануитетного платежа обязывают осуществить не позднее 10.06.09г. По договору поручительства от того же 16.06.2006г срок не установлен. П.5.1. договора-поруки установлено,что "порука припиняється із припиненням забов`язання,що забезпечується нею. Порука також припиняється,якщо протягом шесті місяців від дня настання строку виконання зобов`язання за Кредитним договором не заявив вимоги до Поручителя. Порука припиняється з інших підстав,передбаченних чинним законодавством України" . Насколько я понимаю прошло уже не шесть месяцев,а три раза по шесть. Вопрос и претензии к поручителю (пока только в телефонном режиме) стали предъявлять только сейчас. Имеет ли банк право требовать от Поручителя выполнения обязательств должника или его договор прекратил свое действие? Да, и объясните мне,человеку далекому от юриспруденции,что значит "не заявив вимоги до Поручителя". В каком виде это должно быть?

#8 ANTIRAID

ANTIRAID

  Активный участник

 • Главные администраторы
 • PipPipPip
 • 6085 сообщений

Отправлено 18 February 2011 - 07:34

Подскажите как быть в моем случае,если кредитный договор от 16.06.2006г. Последнюю оплату ануитетного платежа обязывают осуществить не позднее 10.06.09г. По договору поручительства от того же 16.06.2006г срок не установлен. П.5.1. договора-поруки установлено,что "порука припиняється із припиненням забов`язання,що забезпечується нею. Порука також припиняється,якщо протягом шесті місяців від дня настання строку виконання зобов`язання за Кредитним договором не заявив вимоги до Поручителя. Порука припиняється з інших підстав,передбаченних чинним законодавством України" . Насколько я понимаю прошло уже не шесть месяцев,а три раза по шесть. Вопрос и претензии к поручителю (пока только в телефонном режиме) стали предъявлять только сейчас. Имеет ли банк право требовать от Поручителя выполнения обязательств должника или его договор прекратил свое действие? Да, и объясните мне,человеку далекому от юриспруденции,что значит "не заявив вимоги до Поручителя". В каком виде это должно быть?

Банк может требовать все что угодно у них такая работа.

Если все так как Вы говорите и письменного требования к поручителю не предъявляли, то договор поручительства прекратил свое действие.

ANTIRAID.COM.UA - Рейдерство в Украине
Предоставляем юридические услуги
Адвокатская компания "Кравец и партнеры"
тел.:(044)229-6950
antiraid2007@gmail.com


#9 INESSA MATEUSH

INESSA MATEUSH

  Участник

 • Пользователи
 • PipPip
 • 23 сообщений

Отправлено 18 February 2011 - 07:42

Банк может требовать все что угодно у них такая работа.

Если все так как Вы говорите и письменного требования к поручителю не предъявляли, то договор поручительства прекратил свое действие.Это письменное требование в каком виде должно было быть представлено,в виде звока,обычного письма или все же какой-то официальной бумаги врученной под роспись? Я могу потребовать у банка копию этой "вимоги" ?

#10 INESSA MATEUSH

INESSA MATEUSH

  Участник

 • Пользователи
 • PipPip
 • 23 сообщений

Отправлено 18 February 2011 - 15:37

Сегодня встречалась с представителем головного РУ банка,сделала свое заявление (причем в письменной форме) о недействительности договора поручительства в связи с его прекращением. Представитель как-то заершился,стал бегать из комнаты в комнату,что-то показывая мне быстро и опять унося,а в конце сказал:"ладно,не буду вести с вами палемику,будет видно,кто прав,а кто в г- не,пишите свои писульки,только вряд ли вам это поможет." Как думаете отстанут от поручителя?

#11 stairtov

stairtov

  Активный участник

 • Пользователи
 • PipPipPip
 • 2829 сообщений

Отправлено 18 February 2011 - 18:49

Подскажите как быть в моем случае,если кредитный договор от 16.06.2006г. Последнюю оплату ануитетного платежа обязывают осуществить не позднее 10.06.09г. По договору поручительства от того же 16.06.2006г срок не установлен. П.5.1. договора-поруки установлено,что "порука припиняється із припиненням забов`язання,що забезпечується нею. Порука також припиняється,якщо протягом шесті місяців від дня настання строку виконання зобов`язання за Кредитним договором не заявив вимоги до Поручителя. Порука припиняється з інших підстав,передбаченних чинним законодавством України" . Насколько я понимаю прошло уже не шесть месяцев,а три раза по шесть. Вопрос и претензии к поручителю (пока только в телефонном режиме) стали предъявлять только сейчас. Имеет ли банк право требовать от Поручителя выполнения обязательств должника или его договор прекратил свое действие? Да, и объясните мне,человеку далекому от юриспруденции,что значит "не заявив вимоги до Поручителя". В каком виде это должно быть?


ст 27 или 28 зу зпк так называемое обовьязкове попередження

#12 INESSA MATEUSH

INESSA MATEUSH

  Участник

 • Пользователи
 • PipPip
 • 23 сообщений

Отправлено 19 February 2011 - 10:47

Просто по этому же банку(но другое отделение и другое руководство) картина такая же с поручителем. Никто вимоги не предъявлял. Она сразу получила письмо из юстиции о том,что открыто исполнительное производство по КД,где она выступает поручителем. Позже юстиция одновременно направила исполнительные листы на предприятие должнику и поручителю об удержании из их ЗП задолженности банку. Теперь ежемесячно производятся удержания. Если есть уже решение суда и открыто исполнительно производство могу ли я опротестовать законность удержания у поручителя и истребовать у банка копии документов,подтверждающих предъявление поручителю вимоги в течении 6 месяцев со дня окончания обязательств?! Господа юристы подскажите и направьте.

#13 y.voronizhskiy

y.voronizhskiy

  Активный участник

 • Пользователи
 • PipPipPip
 • 17764 сообщений

Отправлено 19 February 2011 - 20:10

Просто по этому же банку(но другое отделение и другое руководство) картина такая же с поручителем. Никто вимоги не предъявлял. Она сразу получила письмо из юстиции о том,что открыто исполнительное производство по КД,где она выступает поручителем. Позже юстиция одновременно направила исполнительные листы на предприятие должнику и поручителю об удержании из их ЗП задолженности банку. Теперь ежемесячно производятся удержания. Если есть уже решение суда и открыто исполнительно производство могу ли я опротестовать законность удержания у поручителя и истребовать у банка копии документов,подтверждающих предъявление поручителю вимоги в течении 6 месяцев со дня окончания обязательств?! Господа юристы подскажите и направьте.

Вы можете подать на прекращение поручительства в суд отдельно. и потом, когда пересмотреть решение пересмотреть решение по которому выдан исполнительный лист по вновьвыявленным обстоятельствам.

Банк может требовать все что угодно у них такая работа.

Если все так как Вы говорите и письменного требования к поручителю не предъявляли, то договор поручительства прекратил свое действие.

Поддерживаю

Порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, порука припиняється, якщо кредитор не пред'явить позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки.

с 2009 года шесть месяцев прошло.
Банк требования не прислал, значит утратил свое право требовать что либо от поручителя.
Можете даже с ними не общаться.

#14 нини

нини

  Новичок

 • Гости
 • Pip
 • 3 сообщений

Отправлено 20 February 2011 - 17:16

доброго дня шановні юристи! в свій час була не обережна і влізла в поручительство..суд вже виніс рішення (заочне,оскільки про суд я не знала)..завтра хочу подавати заяву про перегляд..і напевно зустрічний позов про припинення договору поруки..за останній час перечитала стільки законів,що все в мене переплуталось в голові..хотіла б задати ось такі питання: 1) якщо в договорі поруки написано: "порука закінчується по закінченю зобовязать ,якщо кредитор не предявив протягоь 3 років з дня настання строку виконання за кредитним договором позову до поручителя"-чи вказаний тут строк виконання? я розумію це я розтлумучення строку позовної давності.чи строк таки вказаний? 2)"строк виконання основних зобовязань" що вказаний в п4 ст559 -можна вважати що цей строк настає щомісяця до певного числа,до якого треба сплачувати частину боргу згідно кредитного договору? чи це строк закінчення договору?(тобто дата останнього платежу) і в коротко моя ситуація,підскажіть чи є в мене шанси: 18.09.2008 року було підписано кредитний договір та договір поруки.боржник порушував строки сплати і по 3 місяці.. з 26.06.2009 проплати припинились...банк вислав лист-вимогу 02.04.2010(через 8 міс)я ії отримала... через місяць подав в суд і у листопаді суд виніс рішення солідарно погасти..про суд я дізналась від державного виконавця.чи допоможе мені п 4ст 559???

#15 y.voronizhskiy

y.voronizhskiy

  Активный участник

 • Пользователи
 • PipPipPip
 • 17764 сообщений

Отправлено 20 February 2011 - 17:58

доброго дня шановні юристи! в свій час була не обережна і влізла в поручительство..суд вже виніс рішення (заочне,оскільки про суд я не знала)..завтра хочу подавати заяву про перегляд..і напевно зустрічний позов про припинення договору поруки..за останній час перечитала стільки законів,що все в мене переплуталось в голові..хотіла б задати ось такі питання:
1) якщо в договорі поруки написано: "порука закінчується по закінченю зобовязать ,якщо кредитор не предявив протягоь 3 років з дня настання строку виконання за кредитним договором позову до поручителя"-чи вказаний тут строк виконання? я розумію це я розтлумучення строку позовної давності.чи строк таки вказаний?
2)"строк виконання основних зобовязань" що вказаний в п4 ст559 -можна вважати що цей строк настає щомісяця до певного числа,до якого треба сплачувати частину боргу згідно кредитного договору? чи це строк закінчення договору?(тобто дата останнього платежу)

і в коротко моя ситуація,підскажіть чи є в мене шанси:
18.09.2008 року було підписано кредитний договір та договір поруки.боржник порушував строки сплати і по 3 місяці.. з 26.06.2009 проплати припинились...банк вислав лист-вимогу 02.04.2010(через 8 міс)я ії отримала... через місяць подав в суд і у листопаді суд виніс рішення солідарно погасти..про суд я дізналась від державного виконавця.чи допоможе мені п 4ст 559???

Пробовать по любому нужно.
а что у Вас завтра последний день по пересмотру заочного решения?*
Здесь Все зависит от того, когда Банк послал лист требование заемщику.

#16 нини

нини

  Новичок

 • Гости
 • Pip
 • 3 сообщений

Отправлено 20 February 2011 - 18:11

Пробовать по любому нужно.
а что у Вас завтра последний день по пересмотру заочного решения?*
Здесь Все зависит от того, когда Банк послал лист требование заемщику.


я так розумію,що заяву про перегляд можна подавати напротязі 10 днів з ознайомлення з рішенням...з рішенням я ознайомилась коли звернулась до суду 18.02.2011 оскільки про рішення я дізналась від державного виконавця який відкрив провідження.

лист-вимогу банк прислав коли з дня припинення сплати по кредиту пройшло 8 міс.

чи вірно я зрозуміла свої питання щодо строку основного зобовязання?

#17 нини

нини

  Новичок

 • Гости
 • Pip
 • 3 сообщений

Отправлено 20 February 2011 - 18:14

лист-вимогу банк надіслав одночасно боржнику і поручителю..але відмітки про отримання боржником немає

#18 y.voronizhskiy

y.voronizhskiy

  Активный участник

 • Пользователи
 • PipPipPip
 • 17764 сообщений

Отправлено 20 February 2011 - 22:25

лист-вимогу банк надіслав одночасно боржнику і поручителю..але відмітки про отримання боржником немає

Вообще нужно видеть договор, что бы что-то понимать.
Если отметки должника нет, тоэто зацепка?
а чья же тогда отметка в досудебном требовании?

#19 poruka

poruka

  Новичок

 • Пользователи
 • Pip
 • 9 сообщений

Отправлено 16 November 2011 - 09:30

подскажите, если в договоре поруки указана дата окончания кредитного договора, а пункте где действие договора поручительства фраза "действует до полного выполнения обязательств кред договора" и меня как поруителя не уведомили в теч 6 мес с дня возникновения просрочки - можно ли под данную ситуацию применить п4 559?

#20 lilac

lilac

  Активный участник

 • Пользователи
 • PipPipPip
 • 903 сообщений

Отправлено 16 November 2011 - 12:44

подскажите, если в договоре поруки указана дата окончания кредитного договора, а пункте где действие договора поручительства фраза "действует до полного выполнения обязательств кред договора" и меня как поруителя не уведомили в теч 6 мес с дня возникновения просрочки - можно ли под данную ситуацию применить п4 559?http://antiraid.com....?showtopic=3235
  Рейтинг@Mail.ru