Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 29 січня по 04 лютого 2022 року

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 29 січня по 04 лютого 2022 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП-ВС щодо трирічного строку звернення особи яка за довіреністю керує транспортним засобом за страховим відшкодуванням

Справа № 147/66/17

Дуже добре, що судді-трирічці, професору кафедри філософії права зі Львова у цій справі не дали готувати рішення. Він вже одне рішення у страхових відносинах підготував змішавши все на світі та продемонструвавши повне нерозуміння цивільного права та страхових правовідносин, на мій погляд.

Велика палата зазначила, що основний тягар відшкодування шкоди, спричиненої за наслідками ДТП, повинен нести страховик та саме він є належним відповідачем у справах за позовами про відшкодування шкоди в межах страхової суми.

135. Відтак, аналізуючи зазначене законодавство в сукупності з загальними принципами цивільного права, як то добросовісність поведінки та спрямованість на відновлення порушеного права, слід дійти висновку, що потерпіла особа при відмові страховика (страхової компанії) у виплаті регламентних платежів у зв`язку з пропуском річного строку, має право на пред`явлення вимоги до страховика (страхової компанії) винної у спричиненні шкоди особи про відшкодування шкоди в межах страхової суми протягом строку позовної давності.

136. У випадку, якщо потерпіла особа звернеться до страховика (страхової компанії) за відшкодуванням шкоди з пропуском встановленого річного строку, однак доведе, що нею здійснено розумних заходів для отримання відшкодування за рахунок страховика, та строк пропущено через незалежні від потерпілої особи причини, вона має право на відшкодування шкоди в межах страхової суми за рахунок страховика (страхової компанії)винної у спричиненні шкоди особи, у тому числі у судовому порядку.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Дайджест правових позицій ВП-ВС за листопад — грудень 2021 року

Серед них – позиції щодо:

✅ необхідності отримання держаним (приватним) виконавцем дозволу органу опіки та піклування на примусову реалізацію житлової нерухомості, право на користування якою мають діти;

✅ порядку ухвалення рішення про відмову у прийнятті до товариства спадкоємця учасника товариства;

✅ погіршення правого становища обвинуваченого, засудженого в разі зміни покарання у виді обмеження чи позбавлення волі, від якого його було звільнено з випробуванням, на штраф за результатами розгляду апеляційної, касаційної скарги;

✅ порядку стягнення Моторним (транспортним) страховим бюро України (МТСБУ) зі страховика винуватця ДТП суми відшкодування, яку МТСБУ виплатило потерпілому в ДТП, вважаючи на момент такої виплати, що винуватець ДТП не застрахував свою цивільно-правову відповідальність;

✅ належних доказів обґрунтування нормативної грошової оцінки земельної ділянки для цілей сплати орендної плати чи повернення безпідставно збережених грошових коштів фактичним землекористувачем без оформлення орендного договору;

✅ необхідності отримання газорозподільною організацією дозволу співвласників багатоквартирного будинку на встановлення загальнобудинкового лічильника газу;

✅ порядку встановлення змісту норм іноземного права, що підлягають застосуванню до правовідносин з іноземним елементом тощо.

Також дайджест містить відступи від позицій Верховного Суду України щодо порядку обчислення одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби та належних способів захисту прав інвестора на об’єкт інвестування.

Огляд судової практики ВС-КАС за грудень 2021 року

В огляді вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду адміністративних справ. Серед них – висновки об’єднаної палати КАС ВС щодо правомірності рішення сільської ради, яке встановлює ставки земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності).

У справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів наведено, зокрема, правові позиції, які стосуються:

✅ порядку проведення інвентаризації;

✅ визначення митної вартості імпортованого транспортного засобу з дефектами технічного стану;

✅ застосування висновку судово-економічної експертизи щодо реальності господарських операцій, виконання яких контролюючий орган ставить під сумнів.

У справах щодо захисту соціальних прав звернено увагу на висновки судової палати, зокрема, стосовно:

✅ базової величини для визначення розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника – судді, що перебував у відставці, отримував щомісячне довічне грошове утримання та мав право на пенсію за віком на підставі Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу»;

✅ порядку визначення розміру відсотка, який підлягає застосуванню при перерахунку пенсії, призначеної працівнику прокуратури відповідно до Закону України від 5 листопада 1991 року № 1789-ХII «Про прокуратуру», і застосування при перерахунку такої пенсії обмеження максимальним розміром;

✅ визначення дати виникнення права на отримання одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю військовослужбовця та розміру для її нарахування.

У справах щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян акцентовано, зокрема, на висновках судової палати про:

✅ застосування граничної ціни за проживання у студентських гуртожитках;

✅ перевірку належності до громадянства України в межах процедури оформлення і видачі паспорта громадянина України;

✅ реалізацію повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, визначених у ст. 10 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

Огляд судової практики ВС-КГС за листопад — грудень 2021 року

В огляді відображено найважливіші правові висновки, сформульовані під час розгляду господарських справ, які матимуть значення для формування єдності судової практики.

Серед них – позиції щодо:

✅ неможливості звернення стягнення на частину предмета іпотеки (частину нерухомого майна) як складника предмета іпотеки (об’єкт незавершеного будівництва);

✅ відсутності підстав для застосування субсидіарної відповідальності органу місцевого самоврядування за зобов’язаннями комунальних комерційних підприємств;

✅ необхідності укладення окремих договорів централізованого водопостачання та водовідведення в разі використання юридичною особою води для власних потреб і в господарській діяльності з метою постачання теплової енергії;

✅ обов’язку виконавця зупинити виконавче провадження в разі оскарження в апеляційному порядку ухвали суду про зміну способу виконання рішення.

Огляд містить також декілька важливих висновків об’єднаної палати КГС ВС стосовно:

✅ неможливості визнання недійсним договору поставки в частині включення до договірної ціни податку на додану вартість;

✅ правової природи й підстав для справляння канального збору та збору за послуги служби регулювання руху суден;

✅ правової природи передбаченої договором плати за користування грошовими коштами та способу обчислення такої плати;

✅ розподілу витрат на професійну правничу допомогу при прийнятті ухвали про закриття касаційного провадження.

Крім того, в огляді наведено, зокрема, висновки судових палат КГС ВС про:

✅ зарахування зустрічних однорідних вимог у зобов’язаннях, стороною яких є банк, щодо якого запроваджено процедуру тимчасової адміністрації чи ліквідації;

✅ застосування наслідків недійсності договору, укладеного за результатами аукціону з продажу майна банкрута, і порядку пред’явлення, розгляду та вирішення таких вимог у справі про банкрутство;

✅ заборону нарахування інфляційних втрат та 3 % річних за порушення виконання грошових зобов’язань суб’єктів господарювання – державних підприємств та/або господарських товариств, більше ніж 50 % акцій (часток) яких прямо чи опосередковано належать державі та стосовно яких ухвалено рішення про приватизацію і припинено провадження у справі про банкрутство;

✅ застосування ст. 42 КУзПБ та ст. 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час вирішення спорів про визнання недійсними правочинів, учинених боржником до введення в дію цього Кодексу.

Огляд рішень ЄСПЛ за листопад — грудень 2021 року

Усі описані рішення є важливими й актуальними для правової системи України. Нижче коротко висвітлюємо декілька з них.

У справі IVAN KARPENKO v. Ukraine ЄСПЛ фактично підтвердив правильність позиції законодавця щодо скасування заборони особі, яка відбуває покарання у вигляді довічного позбавлення волі, спілкуватися з іншими засудженими, адже це є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Порушення прав заявника в цій справі було спричинене відсутністю можливості оскаржити дисциплінарне стягнення, застосоване до нього через порушення цієї заборони, а також тим, що навіть після внесення відповідних законодавчих змін заборона спілкуватися з іншими засудженими продовжувала до нього застосовуватися.

ЄСПЛ в цій справі констатував порушення статті 3 Конвенції та статті 13 у поєднанні зі статтею 3 Конвенції.

ЄСПЛ також наголосив на важливості розгляду судами твердження сторони захисту про провокацію на вчинення злочину у справі YAKHYMOVYCH v. Ukraine. Порушення пункту 1 статті 6 Конвенції в цій справі було встановлено через неналежний розгляд судами такого твердження.

Справу SHABELNIK v. Ukraine (NO. 3) ЄСПЛ розглянув із позиції дотримання Верховним Судом статті 7 Конвенції в межах перегляду справи заявника за виключними обставинами після ухвалення ЄСПЛ рішення у справі «Шабельник проти України (№ 2)» (№ 15685/11), констатувавши відсутність порушення.

Питання дотримання свободи вираження поглядів через вимогу до компанії-заявника – власниці газети – розкрити дані користувачів її вебсайту, які розмістили свої коментарі під статтями, ЄСПЛ з’ясував у справі Standard Verlagsgesellschaft mbH v. Austria (no. 3). ЄСПЛ констатував порушення статті 10 Конвенції, оскільки національні суди, які ухвалили рішення про розкриття на вимогу інших осіб інформації про коментаторів, не урівноважили відповідних прав і не надали достатніх причин, аби виправдати втручання в права компанії-заявника.

Як і зазвичай, огляд містить перелік рішень, ухвалених ЄСПЛ у справах щодо України.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2022

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.