Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 22 по 28 червня 2024 року

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 22 по 28 червня 2024 року

Велика палата за цей тиждень не опублікувала жодного рішення, як суд касаційної інстанції. Поки там випадкові люди зайняті справами, щодо розправ над суддями. Єдиний маленький позитив, що майже у кожній справі є окремі думки. Хоча вони ні на що й не впливають, але хоч дають надію, що ще не все втрачено.

До огляду увійшла практика ВС-ККС, наші справи: постанова ВС-КАС про звільнення з військової служби, постанова ВС-КЦС щодо припинення іпотеки, рішення про відмову прокурору у припинені права власності на земельну ділянку. Й дуже важлива на сьогодні справа про можливість отримання відстрочки без особистого відвідування ТЦК й багато іншого.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-ККС за травень 2024 року

В огляді відображено найважливіші правові позиції і висновки з кримінального та кримінального процесуального права, серед яких слід виокремити такі.

✅ У сфері кримінального права:

▪️ акцентовано на тому, що неправомірну вигоду належить визнавати одержаною за попередньою змовою групою осіб, якщо на момент передачі неправомірної вигоди між співучасниками вже була досягнута змова на її одержання;

▪️ встановлено, що оскільки медико-соціальна експертна комісія є спеціальним закладом системи охорони здоров’я, покликаним здійснювати функції держави в частині встановлення інвалідності певній особі, то як голова, так і члени медико-соціальних експертних комісій, приймаючи рішення від імені такої комісії, є особами, уповноваженими на виконання функцій держави в розумінні примітки до ст. 369-2 КК України;

▪️ вказано, що проходження військовозобов’язаним, який не належить до жодних релігійних організацій, строкової військової служби у збройних силах впродовж 5 місяців після формування в останнього, з його слів, релігійних переконань не може свідчити про наявність в особи глибокого й непереборного внутрішнього конфлікту між зазначеними переконаннями і військовим обов’язком.

✅ У сфері кримінального процесуального права:

▪️ констатовано, що ухвали слідчого судді про повне або часткове скасування арешту майна та про відмову в скасуванні арешту майна, постановлені в порядку ст. 174 КПК України, апеляційному оскарженню не підлягають;

▪️ зазначено, що КПК України імперативно не встановлює заборону судді апеляційного суду розглядати кримінальне провадження та справу про адміністративне правопорушення стосовно однієї й тієї ж особи;

▪️ акцентовано на тому, що, вирішуючи питання про відшкодування витрат на професійну правову допомогу, суд має пересвідчитись, що заявлені витрати є співмірними зі складністю провадження, а наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений час на надання таких послуг відповідають критерію реальності таких витрат.

Упродовж травня 2024 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Постанова ВС-КАС про зобов’язання військової частини звільнити військовослужбовця у зв’язку з інвалідністю дружини ІІІ групи

Справа №420/23353/23

Це наша справа. Перша інстанція відмовила, але суд апеляційної інстанції скасував це рішення і позов задовільнив, в суд касаційної інстанції залишив постанову апеляції в силі.

Касація підтвердила, що основним критерієм для звільнення з військової служби є сам факт інвалідності у дружини або чоловіка, а не конкретна група інвалідності, або наявність/відсутність опікунів, піклувальників, шлюбних відносин, тощо.

Відповідно, військовослужбовець, дружина якого має інвалідність, має право на звільнення з лав ЗСУ на підставі абз.5 пп. «г» п.2 ч.4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», незалежно від групи інвалідності та наявності чи відсутності необхідності здійснення за нею постійного догляду.

Тобто, сам факт наявності дружини з числа осіб з інвалідністю вже є достатньою підставою для звільнення з військової служби.

І дуже важливим у рішенні є те, що касація зазначила відмінності догляду та постійного догляду:

43. Отже, підстави звільнення військовослужбовця з військової служби як: (1) необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), а також особами з інвалідністю І групи (2) чи ІІ групи (3) є самостійними і не стосуються (не пов’язані) з такою підставою як: у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю.

Тому відповідач, кажучи про те, що надані позивачем документи не підтверджують необхідність догляду за його дружиною, яка має ІІІ групу інвалідності, підміняє одну підставу звільнення, передбачену підпунктом «г» пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону № 2232-ХІІ, іншою, які є самостійними.

Постанова ВС-КЦС про припинення іпотеки у зв’язку зі смертю боржника відмінного від іпотекодавця й відсутністю згоди на заміну боржника

Справа № 756/15167/18

Це наша справа. Якихось шість років знадобилось аби довести очевидні речі. За цей час навіть Великій палаті прийшлось визнати, що земля кругла і зобов’язання припиняються зі смертю. Шкода, що випадкові люди, які потрапили до найвищої інстанції, замість підвищення рівня знань та досвіду поступово не рухались сходами, а відразу спливли й зараз тренуються на життях українців. Хоча суд і не визнав кредит припиненим у зв’язку зі смертю позичальника, що дуже дивно, але іпотеки врешті припинив. 

Суд зазначив:

Таким чином, незалежно від того, чи прийнято спадщину після смерті ОСОБА2 , для визнання іпотеки припиненою відповідно до положень частини першої статті 523 ЦК України врахуванню підлягає те, що іпотекодавець не надала згоди відповідати за виконання зобов’язання іншою особою ніж померлою ОСОБА2 .

У справі, яка переглядається у касаційному порядку, апеляційний суд правомірно констатував про наявність підстав для припинення іпотеки відповідно до статті 523 ЦК України у зв’язку з тим, що доказів надання ОСОБА1 згоди на забезпечення виконання основного зобов’язання новими боржниками матеріали справи не містять.

Встановивши підстави для визнання зобов’язання за іпотечним договором припиненим, апеляційний суд обґрунтовано скасував записи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про обтяження іпотекою та заборону відчуження нерухомого майна – квартири АДРЕСА1 , оскільки такі вимоги є похідними від припинення іпотеки.

Постанова 5ААС про можливість подання заяви про відстрочку від мобілізації засобами поштового зв’язку, а не виключно особистого прибуття до ТЦК

Справа № 420/840/24

Як суд першої інстанції, так і апеляційний суд правильно зазначили, що в той же час, обов’язок «особисто повідомити» та «особисто прибути» не є тотожнім у спірних правовідносинах. При цьому, відповідачем не ставиться під сумнів, що заява позивача була направлена ним особисто.

Колегія суддів вважає правильним висновок суду першої інстанції, що ІНФОРМАЦІЯ2 , як суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого належить вирішення питання щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, після отримання поштою від ОСОБА1 заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та документів на підтвердження цього права повинен був прийняти рішення за наслідком розгляду цієї заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації або мотивовану відмову в такому.

Рішення Деснянського районного суду Києва про відмову прокурору у скасуванні реєстрації оренди та закритті провадження в частині припинення володіння, права власності та повернення земельної ділянки

Справа №754/488/22

Це наша справа. Суд зазначив:

Скасування державної реєстрації прав та визнання недійсними оспорюваних правочинів, на підставі яких ТОВ «Рись Інвест Груп» набуло право власності на нежитлові будівлі літера «А» площею 296 кв.м та гаража № НОМЕР4 площею 28 кв.м, які розташовані на комунальній земельній ділянці по АДРЕСА1 , не відновить прав Київської міської ради, в чиїх інтересах прокурор пред’явив позов.

Належним способом захисту у даному випадку є звернення до суду з позовом до ТОВ «Рись Інвест Груп» з вимогою про знесення самочинно побудованого нерухомого майна або вимога про визнання права власності на самочинно побудоване майно чи вимога про витребування спірного майна, за наявності для цього підстав.

З огляду на викладене у задоволенні позовних вимог першого заступника керівника Київської міської прокуратури в інтересах держави в особі Київської міської ради до ОСОБА5 , ОСОБА2 , ОСОБА6 , Обслуговуючого кооперативу «Автокооператив по будівництву та експлуатації гаражів, автостоянок для зберігання транспортних засобів інвалідів, пенсіонерів та учасників бойових дій Деснянського району міста Києва «НІКА СЕРВІС» про скасування рішень про державну реєстрацію та визнання недійсними правочинів слід відмовити у зв’язку з обранням прокурором неналежного способу захисту.

Оскільки вимоги про припинення володіння правом власності товариства та зобов’язання товариства повернути земельну ділянку, заявлені першим заступником керівника Київської міської прокуратури в інтересах держави в особі Київської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «РИСЬ ІНВЕСТ ГРУП», відносяться до юрисдикції господарських судів, то провадження в цій частині слід закрити на підставі положень п. 1 ч. 1 ст. 255 ЦПК України.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2024

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *