Николаевская милиция прокомментировала обвинения в продажности местного «Беркута»

31 октября на сайте ОРД появился материал с серьезными обвинениями в адрес николаевской милиции и ее начальника Николая Пыхтина. Пресс-служба облУВД прокомментировала эту скандальную информацию.

Официальный комментарий УМВД Украины в Николаевской области на статью ‘Защита частной собственности по-николаевски или сдам в аренду ‘Беркут’. Дорого’ 

На сайтi ОРД вийшла стаття (http://ord-ua.com/categ_1/article_52039.html) Сергiя Миколаєва пiд назвою ‘Защита частной собственности по-николаевски или сдам в аренду ‘Беркут’. Дорого’. 

Ми не будемо займатися сперечанням з автором i з його точкою зору, а просто викладемо реальнi факти. Керiвництву УМВС Украïни в Миколаïвськiй областi вiдомо про ситуацiю, яка склалася на державнiй акцiонернiй холдiнговiй компанiï ‘Чорноморський суднобудiвний завод’, де основною причиною конфлiктних ситуацiй є невирiшенiсть у судовому порядку спiрних питань щодо управлiння компанiєю та розпорядження ïï майном. 

Так, з приводу рейдерськоï атаки на ДАХК ‘ЧСЗ’, яка нiбито вiдбулася 03.08.07, встановлено, що 2 серпня 2007 року до Заводського РВ ММУ УМВС Украïни в Миколаïвськiй областi вiд головного державного виконавця вiддiлу державноï виконавчоï служби Заводського району мiста Миколаєва Коцюби С.М. (лист за вх. №  1728 вiд 02.08.07) надiйшла постанова вiд 01.08.07 щодо необхiдностi залучення 10 спiвробiтникiв ОВС для охорони громадського порядку при виконаннi працiвниками вiддiлу державноï виконавчоï служби рiшення Суворiвського районного суду м. Херсона (№ 2-3792/07 вiд 01.08.07) про поновлення на посадi голови правлiння Державноï акцiонерноï холдинговоï компанiï ‘Чорноморський суднобудiвний завод’

Сагайдакова О.М. Виконання рiшення суду вiдбувалось 03.08.2007 у перiод з 15.00 до 17.30 год. 

Охорону громадського порядку здiйснювали 10 спiвробiтникiв Заводського РВ ММУ УМВС Украïни в Миколаïвськiй областi.

Спiвробiтники спецпiдроздiлу ‘Беркут’ задiянi не були.

Пiд час проведення виконавчих дiй протидiï роботi державних виконавцiв не створювалося, конфлiктнi ситуацiï або порушення громадського порядку мiсця не мали.

Працiвники мiлiцiï виконували функцiï виключно по охоронi громадського порядку, при цьому не використовували та не демонстрували анi зброю, анi спецзасоби.

Враховуючи, що державнi виконавцi були безперешкодно допущенi в адмiнiстративнi примiщення, спiвробiтники мiлiцiï, пiд час виконання рiшення суду, знаходились лише на прохiднiй.

Однак, о 15.40 год. 03.08.2007 до оператора ’02’ вiд невiдомоï особи надiйшов сигнал про захоплення Чорноморського суднобудiвного заводу. 

На мiсце подiï прибула слiдчо-оперативна група Заводського РВ ММУ УМВС в складi п'яти спiвробiтникiв, членами якоï було встановлено, що на територiï заводу проводяться виконавчi дiï Заводським вiддiлом ДВС Миколаïвського мiського управлiння юстицiï, а охорону громадського порядку здiйснюють працiвники Заводського РВ ММУ УМВС Украïни в Миколаïвськiй областi. 

Пiсля закiнчення виконавчих дiй усi спiвробiтники мiлiцiï залишили межi ЧСЗ. На теперiшнiй час охорона заводу здiйснюється охороною ДАХК ‘Чорноморський суднобудiвний завод’.

З Державною службою охорони при УМВС Украïни в Миколаïвськiй областi 3 серпня 2007 року була укладена угода про охорону периметру заводу.

Спiвробiтники ДСО несуть службу виключно за межами заводу.

19.09.2007 у вiддiлi спецiальноï мiлiцiï УМВС Украïни в Миколаïвськiй областi зареєстровано звернення генерального директора ЗАТ ‘МСВ Меридiан’ Жиренка О.Г. про озброєне захоплення ЗАТ ‘МСВ Меридiан’. 

За вказаною у заявi iнформацiєю спiвробiтниками мiлiцiï, в межах компетенцiï органiв внутрiшнiх справ, проведена ретельна перевiрка, якою встановлено, що рiшенням Господарського суду Миколаïвськоï областi вiд 25.04.2007 по справi № 9/184/07, яке залишено без змiн постановою Одеського апеляцiйного господарського суду вiд 26 червня 2007 року, визнано недiйсним рiшення вiд 18.10.2004 установчих зборiв ЗАТ ‘Миколаïвська суднобудiвна верф ‘Меридiан’ про створення ЗАТ ‘МСВ ‘Меридiан’. 

Припинено право власностi ЗАТ ‘МСВ ‘Меридiан’ (юридична адреса: м. Миколаïв, вул. iндустрiальна,1) на майно, одержане ним вiд засновника, та припинено юридичну особу ЗАТ ‘Миколаïвська суднобудiвна верф ‘Меридiан’. Рiшення суду набрало законноï сили 5 липня 2007 року. 

У зв'язку з вищевикладеним, надана Жиренко О.Г. iнформацiя щодо захоплення майна ЗАТ ‘МСВ ‘Меридiан’ є недостовiрною.
За вказаним зверненням спiвробiтниками ВСМ при УМВС винесено постанову про вiдмову у порушеннi кримiнальноï справи на пiдставi п.1 ст. 6 КПК Украïни (ВМ №  37 вiд 21.09.07). Про результати проведеноï перевiрки та прийняте рiшення заявниковi 21.09.07 за вих. № 70/90 надiслано письмову вiдповiдь. 

Органи внутрiшнiх справ Миколаïвськоï областi нiколи не втручалися i не будуть втручатись у господарську дiяльнiсть пiдприємств, окрiм випадкiв, передбачених законодавством Украïни. У той же час, ситуацiя навколо вказаного пiдприємства знаходиться на постiйному контролi керiвництва УМВС.

З цiєю метою проведено ряд зустрiчей з представниками конфлiктуючих сторiн, яким одночасно роз'яснено передбачену чинним законодавством вiдповiдальнiсть за вчинення протиправних дiй. 
      
Начальник ЦЗГ УМВС Украïни в Миколаïвськiй областi пiдполковник мiлiцiï
Оксана Шубiна

Источник: Mukola.net

Обсудить новость>>>

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *