НБУ оголошує про запровадження нових вимог до капіталу банків, а також окремих вимог до системно важливих банків

З метою впровадження сучасного європейського досвіду та для наближення до стандартів управління капіталом Базель III і положень Директиви ЄС про вимоги до капіталу (CRD IV) Національний банк України оголошує про наміри поступового впровадження нових вимог до капіталу банків, зокрема нормативу достатності основного капіталу Н3, буферу запасу (консервації) та контрциклічного буферу капіталу для усіх банків та буферу системної важливості для системно важних банків.

Нові вимоги до капіталу банків затверджено постановою Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 312 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” (далі – Постанова № 312).

Норматив достатності основного капіталу для банків буде запроваджено на рівні 7% починаючи з 01.01.2019. Досягнення такого рівня достатності основного капіталу до кінця 2018 року для 20 найбільших за розміром активів банків передбачено Меморандумом про співпрацю між Україною та МВФ.

Буфери капіталу формуються понад значення нормативу достатності основного капіталу та призначені для підвищення здатності банків протистояти кризовим явищам шляхом створення додаткової “подушки безпеки” та зменшення ймовірності банкрутств банків.

Буфери капіталу плануються до запровадження з 01.01.2020.

Буфер запасу (консервації) капіталу накопичується банками протягом періоду економічного зростання для компенсації можливих втрат, які виникають в умовах загального економічного спаду. Розмір буферу буде підвищуватися щорічно протягом 2020 – 2023 років на 0,625 п.п. (з 0,625% до 2,5%, як визначено документом Базельського комітету з банківського нагляду).

Контрциклічний буфер капіталу має на меті захист банківського сектору від акумулювання ризиків у періоди кредитної експансії. Залежно від фази економічного циклу розмір буферу буде коливатися від 0% до 2,5%. Запровадження конкретного розміру контрциклічного буферу капіталу відбудеться тільки після проведення ретельних розрахунків та в умовах стійкого економічного зростання в країні.

Також Національний банк запроваджує окремі вимоги до діяльності системно важливих банків через їх значущість для стабільної роботи всієї банківської системи та економіки загалом.

З 01.01.2019 для системно важливих банків установлюються значення нормативів миттєвої ліквідності (Н4) – не менше ніж 30%, максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – не більше ніж 20%.

Також для системних банків буде запроваджено буфер системної важливості з 01.01.2020. Його розмір установлюватиметься диференційовано залежно від категорії системної важливості банку від 1% до 2%.

Крім того, з урахуванням змін до законодавства України Постановою № 312 установлено новий норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами (Н9) на заміну нормативів максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру Н9 та максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам Н10.

Постанова № 312 набирає чинності через 31 день із дня її офіційного опублікування.

Хотите быть в курсе последних важных событий? Подписывайтесь на телеграмм-канал АНТИРЕЙД t.me/antiraid