Єдиний порядок держреєстрації юросіб, підприємців і громадських формувань уже в дії

Затверджено Порядок, що визначає процедуру державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, зокрема через фронт-офіс.

Таким є центр надання адмінпослуг, акредитований суб’єкт, що здійснює повноваження лише в частині забезпечення прийняття та видачі документів під час держреєстрації.

Держреєстрація проводиться будь-яким суб’єктом державної реєстрації в межах повноважень, визначених законом, незалежно від місцезнаходження юрособи (крім громадських формувань) або місця проживання фізособи-підприємця, на підставі:

— документів, які подає заявник для держреєстрації;

— судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) або заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій, а також надійшли в електронній формі від суду або державної виконавчої служби;

— рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку;

— відомостей, внесених до ЄДР держреєстратором відповідно до закону.

Зокрема, заяву та документи для державної реєстрації можна подавати у паперовій або електронній формі (на порталі електронних сервісів після його впровадження). Зміни до установчого документа юридичної особи оформляються шляхом викладення його в новій редакції.

Результати надання адмінпослуг з держреєстрації, рішення держреєстратора за допомогою програмних засобів ведення ЄДР розміщуються на порталі електронних сервісів для доступу до них заявника, знайшовши їх за кодом доступу з метою перегляду, копіювання та друку. На порталі електронних сервісів у день проведення держреєстрації розміщується і виписка з ЄДР.

Новий порядок діє з 12.02.2016.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09 лютого 2016 року № 359/5

Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

09 лютого 2016 року за № 200/28330

Вiдповiдно до статтi 5 та частини шостої статтi 25 Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Мiнiстерства юстицiї України згiдно з перелiком, що додається.

3. Установити, що:

до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, створеного вiдповiдно до Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань» , пiд час проведення державної реєстрацiї громадських формувань, символiки громадських формувань у випадках, передбачених законами, пiдготовка та формування правового висновку, рiшення державного реєстратора, у тому числi повiдомлення про зупинення розгляду документiв та повiдомлення про вiдмову у державнiй реєстрацiї, здiйснюються без використання програмних засобiв ведення Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань;

документи для державної реєстрацiї у електроннiй формi подаються пiсля впровадження порталу електронних сервiсiв юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи;

до 01 сiчня 2017 року вiдомостi про державну реєстрацiю громадських формувань як юридичних осiб вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань (крiм вiдомостей, передбачених пунктами 4, 5, 7, 14, 17, абзацом сьомим пункту 20, пунктами 21–25, 32, 44 частини другої статтi 9 Закону України «Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань» ), Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об’єднань i надаються з цих реєстрiв органом, який провiв їх реєстрацiю (легалiзацiю);

ведення облiку полiтичних партiй, їх структурних утворень забезпечує Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи в межах компетенцiї, визначеної законом.

4. Державному пiдприємству «Інформацiйно-ресурсний центр» (Волошина О. В.) вжити заходiв, необхiдних для реалiзацiї цього наказу.

5. Департаменту цивiльного, фiнансового законодавства та законодавства з питань земельних вiдносин (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацiю вiдповiдно до Указу Президента України вiд 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацiю нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших органiв виконавчої влади» .

6. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Мiнiстра

Н. Севостьянова

Хотите быть в курсе важнейших событий? Подписывайтесь на АНТИРЕЙД в соцсетях.
Выбирайте, что вам удобнее:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твиттер twitter.com/antiraid

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *