НААУ в цілому підтримує проект змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» окрім змін в самоврядуванні

В розпорядження редакції потрапив лист за підписом голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Ізовітової Л.П. де зокрема зазначено:

«На електронну адресу Національної асоціації адвокатів України 05 лютого надіслано протокол засідання Робочої групи Ради з питань судової реформи, яке відбулось 30.01.2018 року, а також фінальний проект змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Нам приємно, що в даному документі враховано більшість позитивних пропозицій НААУ, що посилюють права та професійні гарантії адвокатської діяльності. Також позитивним є прийняття деяких пропозицій НААУ про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України в частині посилення прав та адвоката.

Водночас, Національна асоціація адвокатів України категорично не може погодитись з запропонованою редакцію законопроекту в частині доступу до професії, структури органів адвокатського самоврядування та механізму реалізації положень Конституції України щодо виключного представництва адвокатами в судах.

Всі необхідні зміни, що чітко встановлюють повноваження органів самоврядування, покращують взаємовідносини національних та регіональних органів самоврядування, забезпечують прозорий механізм формування цих органів в майбутньому, можна та потрібно реалізовувати на базі існуючої системи органів адвокатського самоврядування, яка згідно висновку експертів Ради Європи від 21 грудня 2017 року відповідає європейським стандартам та за 5 років свого існування довела свою ефективність.

Ліквідація ж усталених форм адвокатського самоврядування призведе до послаблення організації, як наслідок втрати динаміки в своєму розвитку та незалежності. Крім того, запропонована модель є недосконалою, містить ряд корупційних вікон, створить передумови для зловживань при реалізації права на самоврядування як на місцевому так і на регіональному рівні.

Враховуючи наведене, з метою реалізації ефективної реформи адвокатури Національна асоціація адвокатів України підготувала для Ради з питань судової реформи альтернативні пропозиції щодо удосконалення існуючої моделі (1) доступу до професії адвоката та (2) структури органів адвокатського самоврядування на базі існуючої моделі органів адвокатського самоврядування; (3) пропозиції щодо зміцнення та посилення гарантій адвокатської діяльності в кримінальному процесуальному законодавстві; (4) пропозиції щодо урегулювання окремих питань оподаткування адвокатів

Про підтримку НААУ запропонованих змін, а також активній участі в розробці проекту змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» свідчить і відповідь Секретаря Ради з питань судової реформи Костянтина Красовського, який наводиться нижче.