Що змінилося для першокласників та їхніх батьків після 1 вересня 2018 року

З нового навчального року та з введенням нової освітньої реформи, школа перейшла на новий стандарт освіти. Робота та розробка реформи тривала у Міністерстві освіти та науки України цілих 2 роки. Для нової моделі був запозичений досвіт найбільш розвинених країн світу серед яких: Канада, Шотландія, Ірландія, Франція, Фінляндія, Польща, Сінгапур.

Серед головних змін та нововведень слід виділити наступне:

1.Тривалість здобуття повної середньої освіти.

З 1 вересня 2018 року започатковується 12-річна система навчання. Учня які пішли о першого класі в 2017 році та попередніх роках будуть навчатися 11 років, натомість учні які пішли цього року до першого класу будуть навчатися вже 12 років.

2.Три рівні Середньої освіти.

З 1 вересня 2018 року започатковується навчання у 1-х класах за 1-м рівнем середньої освіти «Початкова освіта».

Рівні середньої освіти:

 • Початкова освіта тривалість 4 роки, з 1 по 4 класи. 01.09.2018 р.

 • Базова середня освіта тривалістю 5 років, з 5 по 9 класи. 01.09.2022 р.

 • Профільна середня освіта тривалість 3 роки, з 10 по 12 класи. 01.09.2027 р.

3.Базовий навчальний план початкової освіти.

З 1 вересня застосовується новий державний стандарт початкової освіти. Згідно з ним запроваджується новий навчальний план за галузями у 1-4 класах навчання.

Велику увагу в 1-4 класах приділить наступним предметам:

 • Мова та література – 315 годин (в рік);

 • Математика – 140 годин (в рік);

 • Громадянськість та історія – від 140 до 210 годин(в рік);

 • Мистецтво – 70 годин (в рік);

 • Фізкультура – 105 годин (в рік);

 • Додаткові години для вивчення предметів – від 35 до 70 годин (в рік);

4.Цикли навчання у початковій освіті.

Запроваджується два цикли: 1 цикл – 1 та 2 класи; 2 цикл – 3 та 4 класи.

Ці цикли враховують вікові особливості розвитку та потреби дітей а також дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у досягненнях. Результати навчання показують, що дитина має вміти, знати, розуміти після кожного з двох циклів.

5.Оцінювання та домашні завдання у початковій освіту.

 

Оцінювання

Домашні завдання

Витрати часу учнями на виконання домашніх завдань

1-й клас

Ф

Х

 

2-й клас

Ф

Х; V

За рішенням керівництва школи

Не більше 45 хв.

3-й клас

Ф; П

V

Не більше 1 год 10 хв.

4-й клас

Ф; П

V

Не більше 1 год 30 хв.

Ф – формальне (вербальне) оцінювання – оцінюється процес навчання учнів, а не результат.

П – Підсумкове (бальне) оцінювання.

Х – відсутні.

V – присутні.

6.Фінансове забезпечення освітньої реформи у 2018 році.

 • Забезпечення початкових класів навчальними засобами та мобільними меблями – 998,7 млн. грн.

 • Підвищення кваліфікації вчителів – 386,5 млн. грн.

 • Придбання підручників для 1-х класів – 272,4 млн. грн.

 • Придбання техніки для початкової школи – 163,8 млн. грн.

 • Придбання навчально методичної літератури для початкових класів – 48,3 млн. грн.

Всього 1 млрд. 869,8 млн. грн.