Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 29 жовтня по 04 листопада 2022 року

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 29 жовтня по 04 листопада 2022 року

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП ВС про спосіб захисту від незаконного продажу заставного майна на публічних торгах та можливості продажу майна під судовою забороною

Справа № 914/2618/16

Чергова постанова підготовлена поцінувачем конкурсів, суддею-трирічкою без достатнього практичного та життєвого досвіду. Ця особа прийшла до висновку, що для захисту інтересів і прав банку у спірних правовідносинах є вимога про витребування на користь боржника рухомого та нерухомого майна як набутого покупцем без достатньої правової підстави. Однак очевидно, що він навіть не відкривав Цивільний кодекс та ст. 388 ЦК де прямо зазначено, що таким правом володіє тільки власник майна, яким банк не є. Тому цей висновок грубо суперечить Цивільному кодексу та здоровому глузду.

Другий, ще більш дикий висновок це те, що заборона поряд з іншими обставинами може мати значення у справі за належною вимогою для оцінки добросовісності сторін правочину з відчуження відповідного майна. Тобто рішення суду іменем України про заборону продажу чи будь-яку іншу заборону можна не виконувати з огляду на внутрішнє розуміння добросовісності.

Суддя, що не виконує Закон, а вигадує як його обійти не повинен працювати у жодній судовій системі. Після прочитання цього рішення виникає неприємне відчуття, що рішення просто було куплене, настільки воно незаконне та нелогічне.

Крім того, якщо використовувати у практиці рішення цього судді трирічки в частині належного відповідача, то і уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію банку не може бути належним відповідачем, а відповідачем повинен бути у всіх правовідносинах тільки ФГВФО, як той хто призначив, контролює, та несе за неї відповідальність.

Постанова ВП ВС про необхідність судів передбачати майбутнє та можливість неефективного способу захисту при потребі отримати дублікат договору іпотеки новим кредитором

Справа № 210/2257/19

Чергове абсурдне рішення, що протирічить як практиці Великої палати, так і практиці самого судді-трирічки, що готував рішення у частині ефективного способу захисту, не говорячи вже про невідповідність висновків нормам Закону.

Очевидно, що отримання новим кредитором дубліката іпотечного договору не є ефективним способом захисту. Іпотека нікуди не поділась, а для звернення стягнення на предмет іпотеки саме в цьому процесі й потрібно витребовувати дублікат договору, що є очевидним навіть для студента першого курсу юридичного факультету кулінарного технікуму.

Аргумент судді-трирічки, що надалі Верховна рада внесла зміни у відповідне законодавство, яке суди в минулому не врахували й повинні були передбачити взагалі породжує сумніви в адекватності сприйняття реальності.

Це рішення також наштовхує на дуже неприємне відчуття, що його просто придбали. Сама запущена схема тепер дозволяє рейдерам отримувати дублікати правовстановлюючих документів й спрощує позасудове переоформлення майна завдяки от таким рішенням.

Суд зробив наступні висновки, що за змістом першого речення частини сьомої статті 8, частини першої статті 53 Закону України «Про нотаріат» у редакції, чинній до 7 серпня 2020 року включно, і підпункту 1.1 пункту 1 глави 22 розділу І Порядку нотаріус видає дублікат нотаріально посвідченого документа двом групам осіб: 1) за дорученням яких вчинена нотаріальна дія; 2) щодо яких вчинена така дія.

58. Нотаріальну дію з посвідчення договору нотаріус вчиняє щодо сторін у зобов`язанні, тобто стосовно кредитора і боржника. Заміна у цьому зобов`язанні первісних кредитора та/чи боржника означає, що посвідчення договору вчинене і стосовно нових кредитора та/чи боржника, які є сторонами у відповідному зобов`язанні за цим договором. Тому ці нові кредитор і/або боржник мають право на отримання від нотаріуса дубліката нотаріально посвідченого договору, у зобов`язанні за яким вони є сторонами.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-КГС щодо вирішення спорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Матеріал містить правові висновки КГС ВС, зокрема, стосовно:

✅ змісту арбітражної угоди;

✅ помилки в контракті в назві арбітражної установи за умови наявності вказівки на місце проведення розгляду справи;

✅ необґрунтованого або штучного об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи тощо.

Висновки, одержані за результатами такого аналізу, стануть основою для виправлення помилок, допущених під час розгляду зазначених справ, і прикладом правильного й однакового застосування господарськими судами норм права для подальшого вдосконалення діяльності судів у цій сфері правовідносин.

Огляд судової практики ВС-КЦС щодо вирішення спорів про участь у вихованні дитини за період 2018 – вересень 2022 року

Огляд містить низку важливих правових висновків КЦС ВС, які матимуть значення для формування єдиної правозастосовної практики. Серед цих висновків слід виокремити такі:

✅ у спорах про визначення порядку участі у вихованні дитини та про усунення перешкод у спілкуванні з нею для одного з батьків зауважено, що якщо між дитиною і батьком немає психологічного зв’язку й дитина з огляду на її вік та тривале проживання з матір’ю повноцінно не сприймає його як батька, зустрічі батька з дитиною доцільно розпочати проводити у присутності матері;

✅ у спорах про визначення порядку участі у вихованні дитини та про усунення перешкод у спілкуванні з нею для баби / діда акцентовано, що обов’язковою передумовою подання дідом / бабою позову про усунення перешкод у спілкуванні з онуком (зокрема, як третіми особами, що заявляють самостійні вимоги під час розгляду спору між батьками) є встановлення перешкод, які чинять у цьому інші особи, з якими постійно проживає дитина, тобто наявність порушеного права. Недоведеність наявності таких перешкод – підстава для відмови в задоволенні позовних вимог;

✅ у спорах про зміну порядку участі у вихованні дитини вказано, що при ухваленні рішення про зміну способу участі батька у вихованні дитини оцінка найкращих інтересів дитини передбачає знаходження балансу між усіма елементами, необхідними для рішення, яке не порушує інтересів дитини, з огляду на об’єктивні обставини спору;

✅ щодо застосування Конвенції про контакт з дітьми у спорах про участь у вихованні дітей зазначено, що вкрай несприятливим наслідком для дитини буде вимушена необхідність повністю змінити своє соціальне становище та зв’язки виключно для забезпечення участі у вихованні одним із батьків (який проживає окремо), який відповідно до статті 16-1 Закону України «Про охорону дитинства» та положень цієї Конвенції не позбавлений можливості брати таку участь під час тимчасового проживання дитини за кодоном;

✅ у спорах щодо виконання рішень про участь у вихованні дитини наголошено, що відсутність у виконавчому документі доказів, які підтверджують ухилення боржника від добровільного виконання мирової угоди, і те, що сама мирова угода не передбачає строків для добровільного виконання, а її виконання здійснюється за домовленістю сторін та затвердженим графіком, не є безумовною підставою для повернення виконавчого документа.

Рішення КСУ 2-р/2022 справа щодо недоторканності народних депутатів України та відсутності воєнного стану з 2014 року

Конституційний Суд України для забезпечення послідовності своєї судової практики, юридичної визначеності й конституційної стабільності, установив, що йому належить здійснювати подальший (a posteriori) конституційний контроль щодо конституційних поправок після набрання ними чинності, оскільки відсутність судового контролю за процедурою розгляду та ухвалення відповідних законів, що їх визначено приписами розділу XIII Конституції України, може мати наслідком обмеження чи скасування прав і свобод людини й громадянина, ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності або зміну конституційного ладу в спосіб, що його не дозволено Конституцією України.

Положення частини першої статті 8, статті 19 Конституції України не регулюють питань конституційної процедури розгляду, прийняття ВРУ законів України або набрання ними чинності, тому не можуть бути застосовними у цій справі.

Дійшовши висновку, що конституційну процедуру розгляду, ухвалення та набрання чинності Законом не було порушено, Конституційний Суд України визнав оспорюваний Закон такими, що відповідає Конституції України.

Саме рішення прийнято у складі за участі суддів Грищук та Петришина, що були призначені з порушенням ЗУ Про Конституційний суд України

Огляд судової практики ВС-ККС за вересень 2022 року

Зокрема, у постановах ККС ВС звернено увагу на такі проблеми кримінального права України:

✅ кваліфікація дій обвинуваченого за ст. 149 КК України, який, скориставшись уразливим станом потерпілого, що мав інвалідність ІІІ групи та перебував у складних життєвих обставинах, утримував його в підневільному стані та примушував жебракувати;

✅ встановлення ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 і 366 КК України, у діях обвинуваченого, який оформив працівника на роботу з порушенням вимог трудового законодавства та затвердив табелі обліку робочого часу працівника, який за домовленістю з ним виконував роботу вдома;

✅ вплив стану алкогольного сп’яніння, у якому перебував потерпілий у момент ДТП, на кримінальну відповідальність водія за ст. 286 КК України, який порушив Правила дорожнього руху, що перебуває у причинному зв’язку з наслідками – смертю потерпілого;

✅ встановлення ознак офіційного документа в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та кваліфікація подання особою завідомо підробленої декларації.

Окрім того, ККС ВС висловився щодо таких питань кримінального процесуального права України, як:

✅ право апеляційного суду повернути апеляційну скаргу, складену іноземною мовою, особі, яка її подала;

✅ віднесення на рахунок держави витрат, понесених органом досудового розслідування і пов’язаних зі здійсненням кримінального провадження, зокрема витрат на проведення експертизи, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв’язку із закінченням строків давності;

✅ право прокурора оскаржувати в касаційному порядку судові рішення в частині вирішення цивільного позову, якого прокурор не заявляв.

Упродовж вересня 2022 року ККС ВС висловлював також інші, не менш важливі правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте підключитись на наші канали з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2022

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *