Призов громадян на військову службу під час мобілізації: порядок на особливий період

Призов громадян на військову службу під час мобілізації: порядок на особливий період

Кабінет Міністрів України, постанова від 16 травня 2024 р. № 560: про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, що додається. Про це повідомляє АНТИРЕЙД з посиланням на «Кабінет Міністрів України».

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 11 квітня 2024 р. № 3633-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”, але не раніше дня її опублікування.

   Прем’єр-міністр України                                     Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 травня 2024 р. № 560

ПОРЯДОК
проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період

Загальні питання

 1. Цей Порядок визначає:
 • механізм реалізації повноважень та взаємодію між місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління, органами та підрозділами, що входять до системи поліції, та посадовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
 • процедуру оповіщення військовозобов’язаних та резервістів, їх прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військових частин Збройних Сил, інших військових формувань, Центрального управління або регіонального органу СБУ чи відповідного підрозділу розвідувальних органів;
 • процедуру перевірки військово-облікових документів громадян, уточнення персональних даних військовозобов’язаних та резервістів та внесення відповідних змін у військово-облікові документи;
 • процедуру надання військовозобов’язаним та резервістам відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та її оформлення;
 • організацію медичного огляду військовозобов’язаних та резервістів для визначення придатності до військової служби;
 • процедуру оформлення призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
 • механізм відправлення військовозобов’язаних та резервістів до місць проходження військової служби.
 1. На військову службу під час мобілізації, на особливий період призиваються резервісти та військовозобов’язані, які придатні до військової служби за станом здоров’я та не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, для комплектування (доукомплектування) з’єднань, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, навчальних частин (центрів) (далі — військові частини) Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями (далі — Збройні Сили та інші військові формування).

Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації проводиться в порядку, визначеному Законами України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу” та цим Порядком.

 1. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період проводиться незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.
 2. На військову службу під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані:
 • особи, звільнені з військової служби у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”. Такі особи, призвані на військову службу під час мобілізації, призначаються на військові посади, крім посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади;
 • особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, тяжкого злочину, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України;
 • особи, яких раніше було засуджено до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, крім тих, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи призиваються на військову службу під час мобілізації за рішенням Генерального штабу Збройних Сил, відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ;
 • засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин.
 1. Генеральний штаб Збройних Сил через оперативні командування та (військові) адміністрації здійснює управління призовом громадян на військову службу під час мобілізації та визначає обсяги їх призову (крім СБУ та розвідувальних органів).
 2. Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюється у строки та в обсягах, визначених мобілізаційними планами, мобілізаційними директивами (розпорядженнями) Головнокомандувача Збройних Сил або Генерального штабу Збройних Сил.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період включає:

 • оповіщення резервістів та військовозобов’язаних про виклик до районного (об’єднаного районного) територіального центру комплектування та соціальної підтримки чи його відділу, міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі — районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів України;
 • прибуття резервістів та військовозобов’язаних до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ або відповідного підрозділу розвідувальних органів, уточнення своїх персональних даних, внесення відповідних змін у військово-облікові документи та до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду для визначення придатності до військової служби;
 • перевірку підстав щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення;
 • документальне оформлення призову на військову службу під час мобілізації;
 • відправлення призваних громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період до місць проходження військової служби.
 1. Розвідувальні органи, Центральне управління або регіональні органи СБУ здійснюють призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період до своїх військових частин, органів, підрозділів із числа резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в розвідувальних органах України чи СБУ відповідно.
 2. Призов резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на військову службу під час мобілізації, на особливий період до розвідувальних органів України чи СБУ здійснюється відповідно до розпоряджень Генерального штабу Збройних Сил.
 3. Методичне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період у Збройних Силах здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил та обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (військовими адміністраціями).

Проведення призову на військову службу під час мобілізації, оповіщення та прибуття резервістів та військовозобов’язаних
під час мобілізації:

 1. Голови (начальники) обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій) з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження (завдання) Генерального штабу Збройних Сил щодо призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації:
 • невідкладно проводять засідання Ради оборони області з метою визначення першочергових завдань посадовим особам апарату та структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підпорядкованим районним держадміністраціям (військовим адміністраціям) та органам місцевого самоврядування, керівникам територіальних органів Національної поліції та регіональних органів СБУ, закладам охорони здоров’я та територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки щодо організації та проведення призову резервістів та військовозобов’язаних, виконання інших заходів мобілізації на відповідній адміністративно- територіальній одиниці;
 • опрацьовують та видають за пропозицією керівників обласних (Київського та Севастопольського міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розпорядження про проведення заходів мобілізації з визначенням районним (міським) держадміністраціям (військовим адміністраціям) обсягів та строків призову резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації та невідкладно доводять його до виконавців;
 • організовують розгортання пунктів управління заходами мобілізації, дільниць (штабів) оповіщення, пунктів збору військовозобов’язаних;
 • організовують та здійснюють контроль за ходом оповіщення, збору та поставки резервістів та військовозобов’язаних на комплектування військ (сил) в обсягах, що визначені мобілізаційними планами та розпорядженнями (завданнями) Генерального штабу Збройних Сил;
 • координують та спрямовують діяльність органів та підрозділів Національної поліції, СБУ, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, закладів охорони здоров’я, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил стосовно виконання заходів мобілізації, призову громадян на військову службу під час мобілізації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 • організовують та здійснюють в межах своїх повноважень матеріальне, фінансове, інформаційне забезпечення заходів призову громадян на військову службу під час мобілізації;
 • інформують Генеральний штаб Збройних Сил, Кабінет Міністрів України та через Раду національної безпеки і оборони України Президента України про виконання заходів призову громадян на військову службу під час мобілізації, кількість призваних військовозобов’язаних, наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх врегулювання;
 • вживають в межах своїх повноважень заходів до вирішення питань, які перешкоджають призову громадян на військову службу під час мобілізації.
 1. Голови (начальники) районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження відповідного начальника обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації) про проведення заходів мобілізації:

невідкладно проводять координаційну нараду та з урахуванням рішення Ради оборони області спрямовують діяльність та визначають завдання посадовим особам апарату та структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), територіальних громад, керівникам територіальних підрозділів територіальних органів Національної поліції та районних підрозділів регіональних органів СБУ, керівникам підприємств, установ, організацій (у разі потреби), закладам охорони здоров’я та територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки щодо організації та проведення заходів мобілізації, проведення призову резервістів та військовозобов’язаних на підпорядкованій адміністративно-територіальній одиниці;

видають за пропозиціями керівників районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розпорядження про проведення заходів мобілізації та невідкладно доводять його до виконавців;

забезпечують у взаємодії з районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки розгортання пунктів управління заходами мобілізації, дільниць (штабів) оповіщення, пунктів збору військовозобов’язаних;

видають розпорядження про створення груп оповіщення у складі представників (які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та територіальних органів (підрозділів) поліції, а також визначають заходи щодо порядку та забезпечення роботи таких груп;

організовують оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, забезпечують їх прибуття на збірні пункти та призов через районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в обсягах, визначених розпорядженням обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації);

здійснюють оповіщення резервістів та військовозобов’язаних за участю представників (які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації) структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) у складі груп оповіщення;

забезпечують відправлення призваних громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період до місць проходження військової служби;

здійснюють в межах своїх повноважень матеріальне, фінансове, інформаційне забезпечення заходів мобілізації;

інформують обласні, Київську та Севастопольську міську держадміністрації (військові адміністрації) про виконання заходів призову громадян на військову службу під час мобілізації, кількість призваних військовозобов’язаних, наявні проблемні питання та пропозиції щодо їх врегулювання в строки, визначені розпорядженнями про проведення мобілізації;

вживають в межах своїх повноважень заходів до вирішення проблемних питань призову громадян на військову службу під час мобілізації.

 1. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад з отриманням розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) територіального центру комплектування:

забезпечують доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення розпорядження керівника місцевої держадміністрації (військової адміністрації) або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) територіального центру комплектування;

видають акти про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у яких зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;

здійснюють оповіщення зазначених у розпорядженні резервістів та військовозобов’язаних за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

повідомляють письмово у триденний строк районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

невідкладно письмово повідомляють відповідному районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про резервістів та військовозобов’язаних, які відмовилися від отримання повісток;

забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від дільниць оповіщення до пунктів збору районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військових частин;

інформують щотижня відповідний районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про прибулих внутрішньо переміщених осіб та їх адресу місця проживання;

здійснюють на відповідній території інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації.

Під час здійснення заходів оповіщення представника (представників) виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад супроводжує поліцейський відповідно до розпорядження голови (начальника) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації). Повістки резервістам та військовозобов’язаним вручає уповноважена на це особа із складу групи оповіщення. У разі коли до складу групи оповіщення входить представник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повістку резервісту або військовозобов’язаному вручає представник такого центру.

 1. Керівники підприємств, установ, організацій з отриманням розпорядження відповідного голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) територіального центру комплектування:

видають наказ керівника підприємства (установи, організації) про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних, інші питання;

організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

здійснюють на підприємстві (в установі, організації) інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації;

повідомляють письмово у триденний строк районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військових частин чи звільнення їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та у разі потреби часу на зворотній шлях;

невідкладно інформують відповідний районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

 1. Керівники обласних (Київського та Севастопольського міського) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням мобілізаційної директиви (розпорядження) оперативного командування з визначеними строками та обсягами призову резервістів та військовозобов’язаних:
 • ініціюють невідкладне проведення засідання Ради оборони області з метою визначення завдань посадовим особам місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, керівникам правоохоронних органів (підприємств, установ, організацій у разі потреби), закладів охорони здоров’я завдань щодо організації та проведення заходів мобілізації, призову резервістів та військовозобов’язаних на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 • готують пропозиції до розпорядження голови (начальника) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації) щодо розгортання та організації роботи пунктів управління заходами мобілізації, груп контролю, дільниць (штабів) оповіщення, створення груп оповіщення, організації медичних оглядів, потреби у матеріальних, фінансових ресурсах, відчуженні (вилученні) майна, приміщень, будівель, земельних ділянок, забезпечення автомобільним транспортом та пально-мастильними матеріалами в інтересах проведення заходів мобілізації;
 • здійснюють розподіл обсягів призову (вилучення) мобілізаційних ресурсів між підпорядкованими районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;
 • видають наказ керівника обласного (Київського та Севастопольського) міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки про призначення представників такого центру, уповноважених проводити перевірку військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років та вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним;
 • організовують проведення уповноваженими представниками обласного та підпорядкованих районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово- облікового документа в електронній формі) та вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним;
 • беруть участь у засіданнях Ради оборони області щодо виконання заходів мобілізації, в обговоренні проблемних питань та шляхів їх вирішення;
 • контролюють виконання заходів оповіщення, збору, призову та відправлення призваних на військову службу під час мобілізації громадян до місць проходження військової служби;
 • інформують керівництво обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації) щодо проблемних питань виконання заходів мобілізації, призову резервістів та військовозобов’язаних на адміністративній території та надають пропозиції щодо шляхів їх вирішення.
 • У разі невиданна протягом двох днів з будь-яких причин головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник обласного (Київського та Севастопольського міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки та невідкладно доводить його до виконавців.
 • Про невиданна начальником обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації керівник обласного (Київського та Севастопольського міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідкладно інформує через оперативне командування Генеральний штаб Збройних Сил.
 1. Керівники районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження відповідного керівника обласного (Київського та Севастопольського міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з визначеними строками та обсягами призову резервістів та військовозобов’язаних:

ініціюють невідкладне проведення координаційної наради з метою визначення посадовим особам територіальних громад, керівникам правоохоронних органів (підприємств, установ, організацій за необхідністю), закладів охорони здоров’я завдань з організації та проведення заходів мобілізації, проведення призову резервістів та військовозобов’язаних на підпорядкованій адміністративній території;

готують пропозиції до розпорядження голови (начальника) районної держадміністрації (військової адміністрації) щодо розгортання та організації роботи пунктів управління заходами мобілізації, груп контролю, дільниць оповіщення, створення груп оповіщення, організації медичних оглядів, потреби у матеріальних, фінансових ресурсах, відчуженні (вилученні) майна, приміщень, будівель, земельних ділянок, забезпечення автомобільним транспортом та пально-мастильними матеріалами в інтересах проведення заходів мобілізації;

здійснюють розподіл обсягів призову (вилучення) мобілізаційних ресурсів між територіальними громадами, підприємствами, установами та організаціями;

доставляють до виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, управителів багатоквартирних будинків розпорядження начальника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов’язаних разом із повістками про їх виклик до такого центру;

видають наказ керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про призначення представників такого центру, уповноважених проводити перевірку військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років та вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним;

організовують проведення уповноваженими представниками районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);

здійснюють оповіщення резервістів та військовозобов’язаних у складі груп оповіщення, до складу яких залучаються представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів міських, селищних, сільських рад, підприємств, установ, організацій, представники районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і поліцейські;

звертаються до територіального органу (підрозділу) поліції для адміністративного затримання та доставления до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210і Кодексу України про адміністративні правопорушення;

вживають заходів разом з представниками територіальних органів (підрозділів) поліції до адміністративного затримання та доставляння до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку;

здійснюють оформлення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

контролюють виконання заходів оповіщення, збору, призову та відправлення призваних на військову службу під час мобілізації громадян до місць проходження військової служби;

інформують керівників районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), обласного (Київського та Севастопольського міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проблемні питання виконання заходів мобілізації, призову резервістів та військовозобов’язаних на адміністративній території та надають пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

беруть участь у координаційних нарадах щодо виконання заходів мобілізації, в обговоренні проблемних питань та шляхів їх вирішення;

повідомляють територіальному органу (підрозділу) поліції про факти, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення громадянами, які ухиляються від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Оповіщення резервістів та військовозобов’язаних може здійснюватися представниками районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки окремо від груп оповіщення.

У разі невидання протягом двох днів з будь-яких причин головою (начальником) районної держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації таке розпорядження видає керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки та невідкладно доводить його до виконавців.

Про невидання головою (начальником) районної держадміністрації (військової адміністрації) розпорядження про проведення заходів мобілізації керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки невідкладно інформує відповідний обласний (Київський або Севастопольський міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 1. Керівники територіальних органів (підрозділів) поліції з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови (начальника) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації):

забезпечують участь поліцейських у здійсненні заходів щодо оповіщення резервістів та військовозобов’язаних разом з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або у складі груп оповіщення;

організовують за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ або розвідувальних органів України, адміністративне затримання та доставления органів (підрозділів) поліції до зазначених центрів та органів резервістів та військовозобов’язаних, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210і Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їх місця перебування на військовому обліку. У такому разі особа доставляється до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки або органів СБУ, або відповідних підрозділів розвідувальних органів;

забезпечують внесення до реєстрів та баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, інформацію про осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210і Кодексу України про адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки;

повідомляють районному (міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставления протягом ЗО календарних днів до такого центру осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210і Кодексу України про адміністративні правопорушення;

організовують проведення поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово- облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, та у разі відсутності у такої особи військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) чи наявності інформації в реєстрах та базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи здійснення адміністративного затримання та доставления такої особи до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 1. Керівники органів охорони державного кордону (крім авіаційної частини) або його структурних підрозділів з набранням чинності Указом Президента України про оголошення (продовження) мобілізації та/або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови (начальника) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації):

організовують проведення представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України;

відмовляють у перетині державного кордону (на виїзд з України) на пунктах пропуску через державний кордон України особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років:

у разі відсутності у таких осіб військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі);

якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів містяться відомості про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію;

викликають поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставления до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки у разі наявності в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.

 1. Оповіщення резервістів, які уклали контракти на проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, здійснюється командирами військових частин, з якими резервісти уклали такі контракти.
 2. Оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в розвідувальних органах України чи СБУ, здійснюється у порядку, встановленому зазначеними органами.
 3. З оголошенням мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися:
 • резервісти та військовозобов’язані, які приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, — на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях;
 • резервісти, які проходять службу у військовому резерві, — до військових частин у строки, визначені командирами військових частин;
 • військовозобов’язані, резервісти СБУ — за викликом керівників органів, в яких вони перебувають на військовому обліку;
 • військовозобов’язані, резервісти розвідувальних органів — за викликом керівників відповідних підрозділів.
 1. За викликом районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (Центрального управління або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувальних органів) резервісти та військовозобов’язані зобов’язані з’являтися у строк та місце, зазначені в повістці, для взяття на військовий облік, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки), проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.
 2. Резервісти та військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності Указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов’язані уточнити свої облікові дані (адресу місця проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані) через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, або у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або місцезнаходження чи відповідному підрозділі розвідувальних органів України, Центральному управлінні або регіональному органі СБУ.

Резервісти та військовозобов’язані, у яких відсутній (які втратили) військово-обліковий документ, уточнюють свої облікові дані (адресу місця проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані) у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або місцезнаходження чи відповідному підрозділі розвідувальних органів, Центральному управлінні або регіональному органі СБУ, де вони перебувають на військовому обліку. У такому разі під час уточнення облікових даних їм оформляється військово-обліковий документ.

 1. Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форми власності), визнаються:

перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

 1. У разі неприбуття у строк, визначений у повістці, громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше ніж протягом трьох днів від визначених у повістці дати і часу прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ), повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ) або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів.
 2. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
 3. Для проведення оповіщення створюються дільниці оповіщення та штаби оповіщення. Відповідальність за організацію роботи та здійснення контролю за роботою дільниць оповіщення в межах адміністративно- територіальної одиниці покладається на голову сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, а штабів оповіщення — на керівників підприємств, установ, організацій, на базі яких утворюються штаби оповіщення.
 4. Під час мобілізації громадяни викликаються з метою:
 • до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або їх відділів:

взяття на військовий облік;

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки);

призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби;

 • до відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ:

проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ;

призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.

 1. Виклик громадян до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки чи їх відділів, відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ під час мобілізації здійснюється шляхом вручення (надсилання) повістки (додаток 1).
 2. У повістці зазначаються:
 • прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) і дата народження громадянина, якому адресована повістка;
 • найменування районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділів чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу СБУ, що видав повістку;
 • мета виклику до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділів чи відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ;
 • місце, день і час явки за викликом;
 • підпис (кваліфікований електронний підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку, дата підпису;
 • реєстраційний номер повістки;
 • роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.
 1. Повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів або бланк повістки заповнюється представником районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу.

Керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою.

Реєстраційний номер повістки фіксується в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Для оповіщення резервістів та військовозобов’язаних розвідувальних органів України чи СБУ бланк повістки оформляється зазначеними органами. Порядок оформлення повісток, їх підпис та реєстрація визначаються розвідувальними органами України, СБУ.

 1. Повістки мають право вручати:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідної районної, міської держадміністрації (військової адміністрації);

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Призначення представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та підприємств (установ, організацій), уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

 1. Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, видається головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина (посвідчення офіцера, військового квитка).

Особи, яким видано посвідчення головою (начальником) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації), мають право здійснювати заходи оповіщення на території області.

 1. Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають на військовому обліку у відповідному підрозділі розвідувальних органів, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, видається керівником зазначеного органу, яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на усій території України у разі пред’явлення паспорта громадянина (посвідчення офіцера, військового квитка, службового посвідчення).
 2. Повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ може бути надіслана зазначеними органами військового управління (органами) засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.

У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Підписуйтесь на наш Канал у Telegram та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ надсилається адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

 1. Представники, уповноважені вручати повістки, здійснюють оповіщення громадян як самостійно, так і у складі груп оповіщення.

Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України.

 1. За адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

через дільниці оповіщення шляхом їх виклику до таких дільниць та вручення повісток, отриманих від районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки представниками цих дільниць, та вручення повісток за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання;

представниками районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад;

представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки особисто або засобами зв’язку;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, поліцейські, а також під час оповіщення мешканців багатоквартирних будинків — керівник установи (організації) або фізична особа — підприємець, яка надає послуги з управління багатоквартирними будинками, або голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.

 1. За місцем роботи або навчання резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

представниками підприємства (установи, організації) на (у) якому (якій) він працює;

представниками закладу освіти, у якому він навчається;

представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), підприємства (установи, організації), територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та поліцейські.

 1. У громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах), пунктах пропуску через державний кордон України резервісти та військовозобов’язані можуть бути оповіщені:

представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

групами оповіщення, до складу яких можуть включатися представники районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та поліцейські.

 1. У районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки резервістам та військовозобов’язаним повістка вручається військовослужбовцями або працівниками таких центрів.
 2. Під час вручення повістки здійснюється фото- і відеофіксація із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейським.
 3. Належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ є:
 • у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки (додаток 2), а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;
 • у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання.

 1. Розпорядженням голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) за пропозицією відповідного керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки утворюються групи оповіщення, визначається їх кількість, чисельний склад таких груп, порядок та забезпечення їх роботи, а також визначаються старші груп оповіщення від структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад або районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
 2. Керівники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій та територіальних органів (підрозділів) поліції на підставі розпорядження голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки видають накази про призначення осіб до складу груп оповіщення та забезпечують їх участь у заходах оповіщення.
 3. Для організації роботи груп оповіщення керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначаються:

старші груп оповіщення із числа представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

маршрути оповіщення (місця, де здійснюватиметься оповіщення, із зазначенням адрес будинків, громадських місць, громадських будинків та споруд, назв вулиць або площі);

підприємства, установи, організації, працівники яких підлягають оповіщенню;

час та строки проведення оповіщення;

порядок залучення керівника установи (організації) або фізичної особи — підприємця, який надає послуги з управління багатоквартирними будинками, голови правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку до груп оповіщення, де старшими визначений представник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представників структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, територіальних органів (підрозділів) поліції,.

 1. Повістки для оповіщення видаються представнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уповноваженому їх вручати, під підпис в журналі реєстрації повісток (додаток 3). Після завершення заходів оповіщення такий представник звітує про кількість виписаних та вручених повісток.
 2. Повістки для оповіщення представниками структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій доставляються керівнику районної (міської) держадміністрації (військової адміністрації), керівнику виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, керівнику підприємства (установи, організації) разом із розпорядженням керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів оповіщення резервістів та військовозобов’язаних.
 3. Старший групи оповіщення, представник, уповноважений вручати повістки, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органах СБУ зупиняє (підходить до) громадянина та відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки (прибуття) та спілкування.

На вимогу громадянина пред’являє свій паспорт громадянина (посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення), посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, а також пропонує громадянину пред’явити його паспорт та військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі).

Якщо особа підлягає оповіщенню відповідно до розпорядження голови (начальника) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації) або відповідного керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних районного (міського) територіального центру комплектування, їй вручається повістка.

У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину.

Акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

Акт відмови від отримання повістки реєструється в районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставления громадянина до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 1. Особливості організації оповіщення під час мобілізації резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у відповідному підрозділі розвідувальних органів, Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, визначаються керівниками зазначених органів.

Перевірка військово-облікових документів під час мобілізації

 1. У період проведення мобілізації (крім цільової) уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу.
 2. Право на перевірку військово-облікового документа (військово- облікового документа в електронній формі) у резервістів та військовозобов’язаних під час мобілізації надається представникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уповноваженим вручати повістки (далі — уповноважені представники).
 3. Перевірка військово-облікового документа (військово-облікового документа в електронній формі) у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися:

у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України — представниками органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби;

за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) — уповноваженими представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими.

 1. Під час перевірки військово-облікового документа (військово- облікового документа в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу, уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейський здійснює фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

У разі коли під час перевірки військово-облікового документа встановлено, що особа перебуває на військовому обліку в розвідувальних органах, то процес фото- і відеофіксації пред’явлення такими особами документів не здійснюється.

 1. Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції автоматичної фото- та відеофіксації, уповноваженими представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки визначається Міноборони, а органами та підрозділами поліції — МВС.
 2. Під час перевірки військово-облікового документа: уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком);

поліцейські та представники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби відрекомендовуються у порядку, визначеному наказами керівників Національної поліції та Держприкордонслужби відповідно.

У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадян щодо військового обов’язку, звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки). Із зазначеною метою представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби та поліцейські можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2022 р. № 1487 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 5, ст. 409), або Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному (крім резервістів та військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів. Із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка.

У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину.

Акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

Акт відмови від отримання повістки реєструється в районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У разі відмови прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставления громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 1. Військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності Законом України від 11 квітня 2024 р. № 363З-ЇХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у разі (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа.

Надання відстрочки від призову на військову
службу під час мобілізації та її оформлення

 1. Відстрочка від призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період надається військовозобов’язаним з підстав, визначених статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.
 2. Для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період при районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (відокремлених відділах) утворюються комісії у такому складі:

голова комісії — керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відокремленого відділу);

члени комісії — представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Для розгляду питань надання військовозобов’язаним, які перебувають на військовому обліку в розвідувальних органах, СБУ, відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період наказами керівників відповідних підрозділів розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу СБУ утворюються відповідні комісії. Надання військовозобов’язаним відстрочок комісіями, утвореними в розвідувальних органах, СБУ, здійснюється відповідно до цього Порядку.

Питання надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації заброньованим на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями комісією не розглядаються.

 1. За наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5. Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації.

Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого вони розміщуються. До відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки подаються документи, зазначені у переліку згідно з додатком 5.

 1. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.
 2. Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом.

Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.

У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою, визначеною у додатку 7. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаний з виданням Указу Президента України про продовження строку проведення мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів.

 1. Військовозобов’язані, які здійснюють догляд (постійний догляд) за особами, зазначеними у пунктах 9, 13, 14 частини першої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, та які не мають права на призначення компенсації (допомоги, надбавки) на догляд за ними, для розгляду питання надання їм відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації звертаються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем свого перебування на військовому обліку із заявою у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, до якої додається письмова заява особи, яка потребує догляду чи постійного догляду, довільної форми із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків, про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані її утримувати (чоловік/дружина, працездатні діти), чи інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або його відокремлений відділ перевіряє перебування такого військовозобов’язаного на військовому обліку, родинні зв’язки військовозобов’язаної особи та особи, яка потребує догляду (постійного догляду), наявність інших зареєстрованих/задекларованих осіб за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи, яка потребує догляду, з використанням відомостей Державного електронного реєстру військовозобов’язаних України, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру, інших інформаційних систем, реєстрів та баз даних, у тому числі шляхом інформаційного обміну. Матеріали за результатами перевірки надсилаються керівнику виконавчого органу місцевого самоврядування за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання військовозобов’язаного, який здійснює догляд.

У разі виявлення невідповідності наведених у заяві військовозобов’язаного даних або непідтвердження факту встановлення здійснення ним догляду (постійного догляду) комісією заява не розглядається.

Для встановлення факту здійснення догляду (постійного догляду) військовозобов’язаний, який здійснює догляд (постійний догляд), звертається із заявою на ім’я керівника виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Розгляд заяви здійснює комісія із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), рішення про утворення якої приймається керівником виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання військовозобов’язаного, який звернувся із відповідною заявою.

До складу комісії із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною чисельністю не менше п’яти осіб.

За результатами роботи комісія із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) з урахуванням наданих районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки або його відділом матеріалів складає акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8). Зазначений акт є одним із документів, які надаються військовозобов’язаним до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

 1. Здобувані професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України “Про освіту”, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, надають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувана освіти, сформовану в Єдиній держаній електронній базі з питань освіти за формою, визначеною у додатку 9, та документи (нотаріально засвідчені копії документів), що підтверджують зарахування на навчання до інтернатури згідно з додатком 5.

Здобувані освіти, які навчаються за державним замовленням у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС та ДСНС, для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період надають до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки довідку про здобувана освіти за формою, визначеною у додатку 9, видану закладом освіти із специфічними умовами навчання.

 1. Військовозобов’язані, які звернулися до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом.

 1. Заяви військовозобов’язаних про надання їм відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та підтвердні документи зберігаються у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки протягом п’яти років.
 2. У разі втрати (зміни) підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період комісія може скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення за формою, визначеною у додатку 10.
 3. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” чи базову військову службу;

з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені із служби у запас у зв’язку із звільненням з полону.

Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

 1. Особливості надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаним, які перебувають на військовому обліку в розвідувальних органах та СБУ, визначаються зазначеними органами та цим Порядком.

Медичний огляд військовозобов’язаних та резервістів

 1. У мирний час під час визначення призначення резервіста або військовозобов’язаного на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин (установ) вони проходять медичний огляд, за результатами якого таким особам оформляється довідка з висновком щодо придатності до військової служби. Строк дії такої довідки становить п’ять років. Придатним до військової служби резервістам та військовозобов’язаним вручається мобілізаційне розпорядження.
 2. Резервісти та військовозобов’язані, які в мирний час були призначені на комплектування військових частин (установ) з врученням мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання Збройних Сил та інших військових формувань, призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період за результатами раніше пройдених медичних оглядів та їх опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров’я. Резервісти або військовозобов’язані, у яких відсутні скарги на стан здоров’я, на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не направляються.

Особи, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби, направляються на військово-лікарську комісію.

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності Указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, прибули до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення своїх облікових даних (адреси місця проживання, номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інших персональних даних), на медичний огляд не направляються. На медичний огляд громадяни, які уточнили свої облікові дані, викликаються повісткою.

У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.

 1. Порядок проведення медичного огляду резервістів та військовозобов’язаних, персональний склад військово-лікарських комісій, порядок їх роботи визначаються у порядку, встановленому Міноборони.
 2. Медичний огляд резервістів та військовозобов’язаних може проводитися у закладах охорони здоров’я, що мають відповідний договір із НСЗУ за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік.
 3. Рішення щодо придатності резервіста та військовозобов’язаного для проходження військової служби за станом здоров’я визначається військово-лікарською комісією при районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У разі незгоди громадянина з рішенням військово-лікарської комісії при районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на підставі його заяви громадянин направляється для проходження військово-лікарської комісії при обласному (Київському та Севастопольському міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

 1. Рішення військово-лікарської комісії при обласному (Київському та Севастопольському міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки про придатність резервіста або військовозобов’язаного за станом здоров’я до військової служби під час мобілізації може бути скасовано штатною військово-лікарською комісією вищого рівня або оскаржено у судовому порядку.
 2. Резервістам та військовозобов’язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, за рішенням керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки видається направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду за формою згідно з додатком 11. При цьому особам віком до 45 років видається направлення щодо визначення їх придатності до проходження військової служби у десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій, морській піхоті.

Направлення реєструється в журналі реєстрації направлень на військово-лікарську комісію за формою згідно з додатком 12 та видається резервісту та військовозобов’язаному під особистий підпис.

Під час вручення направлення резервістам та військовозобов’язаним під особистий підпис доводяться вимоги законодавства щодо відповідальності громадян за ухилення від військової служби під час мобілізації, у тому числі за ухилення від проходження медичного огляду за направленням районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та строк завершення медичного огляду.

 1. Придатність резервістів та військовозобов’язаних до військової служби за станом здоров’я кожним лікарем визначається індивідуально. Висновки про придатність або непридатність резервістів та військовозобов’язаних до військової служби, подані ними скарги та об’єктивні дані, виявлені у процесі медичного огляду, а також установлений діагноз вносяться кожним лікарем до картки обстеження та медичного огляду та до інших документів, що засвідчується особистим підписом лікаря та скріплюється його особистою печаткою, із зазначенням дати проведення медичного огляду відповідно до вимог, визначених Міноборони.

До інформації про діагноз та результати медичних втручань (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини), які вносяться до картки обстеження та медичного огляду, додається відповідний код до кожного діагнозу та результату медичних втручань за класифікацією, визначеною класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я та класифікатором медичних інтервенцій, затвердженими відповідними наказами Мінекономіки.

 1. Голова військово-лікарської комісії:

організовує роботу військово-лікарської комісії;

перевіряє заповнення книги протоколів військово-лікарської комісії;

відповідно до результатів військово-лікарської комісії перевіряє і підписує картки обстеження та медичного огляду військовозобов’язаних;

доповідає керівнику районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки про результати проведення військово-лікарської комісії, засвідчує свій підпис у картках обстеження та медичного огляду військовозобов’язаних та подає на перевірку книгу протоколів військово-лікарської комісії;

перевіряє відповідність записів і висновків лікарів про придатність громадян до військової служби під час мобілізації, в особливий період та обґрунтованість установлених діагнозів.

Документально оформлені результати проходження резервістом або військовозобов’язаним медичного огляду військово-лікарської комісії доставляються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки не пізніше ніж протягом наступного дня після винесення рішення (постанови) про придатність резервіста або військовозобов’язаного до військової служби.

 1. Рішення (постанову) військово-лікарської комісії щодо придатності резервіста або військовозобов’язаного до проходження військової служби під час мобілізації вноситься до бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів не пізніше ніж протягом наступного дня з дня надходження відповідного рішення до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
 2. Контроль за направленням та проходженням резервістами та військовозобов’язаними військово-лікарської комісії покладається на керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
 3. Центральна військово-лікарська комісія Міноборони та її територіальні підрозділи організовують та здійснюють контроль за роботою військово-лікарських комісій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, розглядають скарги громадян щодо рішень військово-лікарських комісій.
 4. Особливості медичного огляду резервістів та військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в розвідувальних органах та СБУ, визначаються зазначеними органами.

Оформлення призову на військову службу під час мобілізації

 1. Призов громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюють:

резервістів та військовозобов’язаних — районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

резервістів та військовозобов’язаних СБУ — Центральне управління або регіональні органи СБУ;

резервістів та військовозобов’язаних розвідувальних органів — керівники розвідувальних органів або визначені їхніми наказами керівники відповідних підрозділів;

резервістів, які уклали контракти на проходження служби у військовому резерві, — командири військових частин, з якими резервісти уклали такі контракти.

Призов громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період оформляється наказом керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, командира військової частини, керівника розвідувального органу або визначеного ним керівника відповідного підрозділу, керівника Центрального управління або регіонального органу СБУ.

У разі призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період не за місцем їх перебування на військовому обліку такі особи перед призовом на військову службу беруться на військовий облік у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, який здійснює їх призов. Відомості про взяття таких осіб на військовий облік вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів перед їх направленням на військово- лікарську комісію для проходження медичного огляду.

 1. Наказ про призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації, на особливий період видається керівником районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки в день відправки військової команди до військових частин (установ) у разі призову резервістів командиром військової частини, резервістів та військовозобов’язаних керівником розвідувального органу або визначеного ним керівником відповідного підрозділу розвідувального органу, керівником Центрального управління або регіонального органу СБУ — в день призову та зарахування до списків військової частини (підрозділу, органу).
 2. Командири військових частин у строк не більше семи днів надсилають на адресу районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку резервіста витяг із наказу про його призов на військову службу під час мобілізації, на особливий період та зарахування до списків військової частини.

На підставі витягу із наказу командира військової частини районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виключає резервіста з військового обліку у зв’язку із призовом на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

 1. Відомості про призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та записуються до облікових документів резервіста (військовозобов’язаного) не пізніше ніж протягом наступного дня після відправки військових команд до військових частин (установ) або у день отримання витягу із наказу командира військової частини про призов та зарахування до списків військової частини резервіста.

Перелік облікових документів, які ведуться в районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на резервіста та військовозобов’язаного, визначається Генеральним штабом Збройних Сил.

Про призов резервіста чи військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації, на особливий період у його військово-обліковому документі робиться запис із зазначенням підстави та дати призову, скріплений гербовою печаткою та засвідчений підписом посадової особи, які здійснила призов, а також відмітка про виключення з військового обліку у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації.

 1. На кожного резервіста та військовозобов’язаного, який призивається на військову службу під час мобілізації, на особливий період, оформляється (заповнюється):

військово-обліковий документ;

обліково-послужна картка (для рядового та сержантського складу);

послужна картка (для офіцерів запасу);

особова справа (для офіцерів запасу або осіб, що раніше проходили військову службу за контрактом);

довідка з висновком військово-лікарської комісії про придатність до військової служби за станом здоров’я.

На підставі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів або оригіналів, або нотаріально засвідчених копій документів резервіста та військовозобов’язаного до військово-облікового документа вносяться записи про число, місяць та рік народження, освіту, цивільну спеціальність, сімейний стан, військово- облікову спеціальність, прийняття військової присяги на вірність Українському народові.

 1. Призов військовозобов’язаних та резервістів на посади спеціалістів продовольчої служби, військового харчування, рухомого водопостачання та хлібопекарів здійснюється за наявності у них медичних (санітарних) книжок з відповідними записами (відмітками) про придатність до виконання обов’язків за посадою за станом здоров’я, на посади водіїв — за наявності ведійських посвідчень.
 2. Жінки, які перебувають на військовому обліку, призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період у добровільному порядку на підставі власноруч написаної заяви на ім’я керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, керівника відповідного підрозділу розвідувальних органів, керівника Центрального управління або регіонального органу СБУ за формою згідно з додатком 13.
 3. На основі результатів проведення медичного огляду та професійно-психологічного відбору резервістам та військовозобов’язаним, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у територіальному центрі комплектуванні та соціальної підтримки під особистий підпис вручається повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби.
 4. У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання такої повістки або невиконання вимог щодо прибуття для відправлення до військової частини (установи) у визначений у повістці час та місце такі особи несуть відповідальність відповідно до Кримінального кодексу України.

Відправлення призваних на військову службу під час
мобілізації громадян до місць проходження військової служби

 1. Резервісти та військовозобов’язані, які отримали повістку щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місць проходження військової служби, прибувають у строк та місце, зазначені в повістці для відправлення до військової частини (установи).
 2. Відправлення резервістів та військовозобов’язаних до місць проходження військової служби здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки у складі військових команд або індивідуально.
 3. Для збору військових команд та їх відправлення до військових частин (установ) спільними рішеннями виконавчих органів сільських, селищних, міських рад і районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки утворюються збірні пункти резервістів та військовозобов’язаних на фондах установ та організацій, які мають можливість забезпечити їх роботу.

Розпорядженнями обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації) на фондах установ та організацій, які мають можливість забезпечити їх роботу, утворюються об’єднані (обласні) збірні пункти для формування військових команд (зведених військових команд) та їх відправлення до військових частин (установ) за межі області.

 1. Збірний пункт повинен мати:

приміщення для резервістів та військовозобов’язаних, які підлягають відправленню до військових частин (установ) (спальне приміщення, кімнату для вмивання, туалет);

приміщення для відділення формування військових команд;

місце харчування.

Крім того, на збірному пункті повинні бути кімнати для розміщення тимчасової адміністрації збірного пункту, служби чергових та інших службових осіб, які здійснюють нагляд за додержанням порядку та дисципліни.

Порядок роботи збірних пунктів та склад тимчасової адміністрації визначається Генеральним штабом Збройних Сил.

 1. До складу військових команд включаються резервісти та військовозобов’язані, які придатні до військової служби за станом здоров’я, не мають права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та за результатами професійно-психологічного відбору відповідають вимогам проходження військової служби у визначеному виді, окремому роді військ (сил).
 2. Військовозобов’язані, призванні на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які раніше не проходили військову службу, направляються до навчальних частин (центрів) для проходження базової загальновійськової підготовки.
 3. Для супроводження військової (зведеної військової) команди призначаються старший військової команди та супроводжуючі особи із числа військовослужбовців, які спроможні забезпечити додержання військової дисципліни і порядку у військових командах на шляху слідування:

від місця формування до військової частини (установи) або об’єднаного (обласного) збірного пункту, — наказом керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

від об’єднаного (обласного) збірного пункту до військової частини (установи), — наказом керівника обласного (Київського та Севастопольського міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 1. На склад військової (зведеної військової) команди районним, міським (обласним, Київським та Севастопольським міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки оформляється поіменний список (додаток 14) у трьох примірниках.

Старший військової (зведеної військової) команди отримує перший та другий примірники поіменного списку, військово-облікові документи, обліково-послужні картки, особові справи, довідки з висновком військово- лікарської комісії про придатність до військової служби за станом здоров’я на кожного резервіста та військовозобов’язаного та приймає особовий склад військової команди у своє підпорядкування.

Третій примірник поіменного списку підшивається до справи у районному, міському (обласному, Київському та Севастопольському міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Перший примірник поіменного списку та комплект документів на кожного резервіста та військовозобов’язаного передається військовій частині (установі) або обласному (Київському та Севастопольському міському) територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.

Після завершення прийому особового складу військової команди другий примірник поіменного списку з відмітками про кількість прийнятих (неприйнятих) резервістів та військовозобов’язаних, скріплений гербовою печаткою військової частини або обласного (Київського та Севастопольського міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повертається старшому військової команди для повернення до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

 1. Старший військової команди несе персональну відповідальність за особовий склад, включений до складу військової команди з моменту прийняття у своє підпорядкування, під час слідування до військової частини (установи) або (обласного) збірного пункту та до моменту завершення прийому особового складу військової команди військовою частиною (установою) або об’єднаним (обласним) збірним пунктом, що підтверджується підписом і печаткою посадових осіб у другому примірнику поіменного списку військової команди.
 2. У разі індивідуального відправлення резервіста або військовозобов’язаного до військової частини (установи) або (обласного) збірного пункту йому на руки видається перший та другий примірники поіменного списку, військово-обліковий документ, обліково-послужна картка (особова справа), довідка з висновком військово-лікарської комісії про придатність до військової служби за станом здоров’я.

Після прийому резервіста або військовозобов’язаного військовою частиною (установою) або об’єднаним (обласним) збірним пунктом другий примірник поіменного списку з відміткою про прийняття (неприйняття) особи, скріплений гербовою печаткою військової частини або обласного (Київського та Севастопольського міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, надсилається (доставляється) до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки несе персональну відповідальність за індивідуальне відправлення резервіста або військовозобов’язаного до військової частини (установи) або об’єднаного (обласного) збірного пункту.

 1. Порядок прийому військовою частиною або об’єднаним (обласним) збірним пунктом особового складу військової команди визначається Генеральним штабом Збройних Сил.

Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов’язаних з
призовом громадян на військову службу під час мобілізації

 1. Фінансове забезпечення заходів, пов’язаних з призовом громадян на військову службу під час мобілізації, здійснюється відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, інших законодавчих актів за рахунок і в межах коштів державного бюджету, передбачених для Міноборони, інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, інших державних органів, коштів місцевих бюджетів, підприємств, установ та організацій, інших джерел, не заборонених законодавством.

Матеріально-технічне забезпечення заходів, пов’язаних з призовом громадян на військову службу під час мобілізації, що здійснюється місцевими держадміністраціями (військовими адміністраціями) та органами місцевого самоврядування, включає, зокрема:

забезпечення районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки автомобільним та іншими транспортними засобами, необхідними для здійснення заходів оповіщення та перевезення резервістів та військовозобов’язаних від дільниць оповіщення (місць проживання) до таких центрів (збірних пунктів) та від збірних пунктів до військових частин (установ);

забезпечення районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки приміщеннями (фондами) для організації роботи збірних пунктів, дільниць оповіщення;

оснащення збірних пунктів, дільниць оповіщення меблями, комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям, засобами зв’язку, відео- та фотофіксації, місцями очікування, укриття та іншими матеріальними засобами, що забезпечують безперебійну, цілодобову роботу в будь-яких умовах обстановки.

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *