Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 02 по 15 березня 2024 року

Огляд практики ВС від Ростислава Кравця, що опублікована з 02 по 15 березня 2024 року

Велика палата щоденно та неспинно доводить помилковість свого створення та існування, та об’єктивну й фізичну неспроможність приймати виважені рішення у такому складі. Все що можна, це легалізувати чиїсь ідеї, яки часто дуже далекі від Закону та права, що призводить надалі до зміни цих ідей, що звуться правові позиції, на інші ідеї, що будуть відповідати досить вузькому та конкретному моменту у часі.

До огляду увійшла позиція щодо кваліфікації злочину пов’язаного з порушенням законів та звичаїв неоголошеної війни, практика ВС-КАС, ОП ВС-КЦС, ВС-ККС, Суду справедливості ЄС, зведений огляд рішень ЄСПЛ та дуже важлива постанова ВС-КЦС у стягненні з Приватбанку заблокованих та привласнених коштів й багато іншого.

За цей період, рекомендую звернути увагу на наступні ухвали, постанови й рішення:

Постанова ВП ВС щодо правильної кваліфікації злочинів та помилковості додаткової кваліфікації у разі звинувачення в порушенні законів та звичаїв війни

Справа № 415/2182/20

Справа дуже цікава в частині правильної кваліфікацій злочину, а також самої процедури спеціального судового провадження та перегляду рішення.

Суд зазначив:

140. Діяння, визначені у статті 437 КК, здатні вчиняти особи, які в силу службових повноважень або фактичного суспільного становища спроможні здійснювати ефективний контроль за політичними чи воєнними діями або керувати ними та/або істотно впливати на політичні, військові, економічні, фінансові, інформаційні та інші процеси у власній державі чи за її межами, та/або керувати конкретними напрямами політичних або воєнних дій.

141. Планування, підготовка, розв’язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, та ведення агресивної війни чи агресивних воєнних дій вимагає наявності у суб’єктів або відповідних повноважень, ресурсів у сферах міжнародних відносин, внутрішньої політики, оборони, промисловості, економіки, фінансів, або такого суспільного становища, яке дозволяє їм впливати на прийняття відповідних рішень уповноваженими особами. Вони можуть, зокрема, але не виключно: окреслювати загальний курс розвитку держави, реалізовувати його; представляти державу в міжнародних відносинах; впливати на її нормотворчу діяльність; формувати державну політику; формувати національну ідеологію та забезпечувати її впровадження у життя через масовий вплив на суспільну думку; затверджувати склад і керувати збройними силами, підпорядкованими державі, а також незаконними воєнізованими чи збройними формуваннями; визначати стратегічні завдання для економіки та промисловості (у тому числі спрямовані на обслуговування ними військових цілей); забезпечувати фінансування воєнних заходів; керувати матеріально-технічним забезпеченням впровадження цих заходів.

142. До осіб з відповідними можливостями можуть належати, наприклад: глави держав та урядів; члени парламенту; лідери політичних партій; дипломати; керівники спецслужб; командири збройних сил, підпорядкованих державі, а також незаконних воєнізованих чи збройних формувань; інші особи, які фактично діють як військові командири; керівники органів виконавчої влади, які здійснюють функції з вироблення та реалізації державної політики і нормативно-правового регулювання у сфері діяльності збройних формувань і обігу зброї; керівники, правовий статус яких не охоплюється поняттям військового командира і які здійснюють владу або контроль щодо осіб, які беруть участь в агресивній війні чи агресивних воєнних діях; інші особи, які хоча й не займають формальних посад, проте здатні реально впливати на військово-політичні процеси, пов’язані з плануванням, підготовкою, розв’язуванням агресивної війни чи воєнного конфлікту та веденням агресивної війни або агресивних воєнних дій.

Крім цього, рекомендую звернути увагу на наступну судову практику і роз’яснення:

Огляд судової практики ВС-КАС за січень 2024 року

В огляді відображено правові позиції Верховного Суду, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема:

1) у сфері оподаткування та митної діяльності:

✅ про пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

✅ про відповідальність за порушення вимог закону про застосування РРО на період дії воєнного стану на території України;

✅ про оподаткування операцій з постачання програмної продукції;

✅ про митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та податками;

2) у сфері публічної служби й соціального забезпечення військовослужбовців, поліцейських та членів їх сімей:

✅ про невключення в довідку про розмір грошового забезпечення поліцейських, що враховується для перерахунку пенсії, сум його індексації;

✅ про протиправність обмеження щодо проведення індексації пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», в межах максимального розміру;

✅ про випадки, до яких не застосовується виплата одноразової грошової допомоги в розмірі, передбаченому абз. 1 п. 2 ст. 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Заслуговують на увагу й правові висновки у сфері застосування процесуального закону, зокрема щодо:

✅ неможливості розгляду в порядку адміністративного судочинства вимоги стосовно визнання протиправним та скасування розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій;

✅ оскарження ухвали суду першої інстанції у справах про застосування санкцій за загальними правилами адміністративного судочинства.

Упродовж січня 2024 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

Огляд правових висновків ОП ВС-КЦС за 2023 рік

В огляді відображено правові висновки Об’єднаної палати КЦС ВС за минулий рік, які матимуть важливе значення для формування єдності судової практики.

Для зручності користування правові висновки систематизовано за різними категоріями справ, а саме:

✅ спори про захист честі, гідності та ділової репутації;
✅ спори, що виникають із питань захисту права власності;
✅ спори, що виникають із правочинів, зокрема договорів;
✅ спори, що виникають із трудових правовідносин;
✅ спори, що виникають із житлових правовідносин;
✅ спори, що виникають із сімейних правовідносин;
✅ спори, пов’язані з відшкодуванням шкоди;
✅ спори, що виникають із спадкових правовідносин;
✅ спори щодо розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи ДВС;
✅ питання процесуального права.

Огляд практики Суду справедливості ЄС за вересень 2023 року

Верховний Суд підготував огляди практики Суду справедливості ЄС щодо рішень, ухвалених цим Судом, за вересень 2023 року із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду.

Огляд практики Суду справедливості ЄС за жовтень 2023 року

Верховний Суд підготував огляди практики Суду справедливості ЄС щодо рішень, ухвалених цим Судом, за жовтень 2023 року із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду.

Огляд практики Суду справедливості ЄС за листопад 2023 року

Верховний Суд підготував огляди практики Суду справедливості ЄС щодо рішень, ухвалених цим Судом, за листопад 2023 року із зазначенням описів ключових обставин справ та обґрунтування Суду.

Зведений огляд рішень ЄСПЛ за 2023 рік

Для зручності в користуванні рішення, наведені у зведеному огляді, систематизовано за статтями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Крім того, кожне рішення містить посилання на періодичний огляд із перекладом відповідного витягу.

Огляд судової практики ВС-ККС за лютий 2024 року

Зокрема, у сфері кримінального права:

✅ констатовано, що дії громадянина України, який реалізовував державну політику держави-окупанта – рф у військовій сфері, здійснюючи примусовий призов цивільного населення України, яке проживає на тимчасово окупованій території України, на строкову військову службу до збройних сил рф, є такими, що порушують закони та звичаї війни, передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і підлягають кваліфікації за ч. 1 ст. 438 КК України;

✅ акцентовано на тому, що положення Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» від 3 березня 2022 року № 2114-IX не декриміналізують протиправного поводження з предметами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, вчиненого до набуття чинності цим Законом, та не встановлюють правомірності незаконного поводження з предметами, отриманими всупереч порядку, встановленому МВС України, в період дії воєнного стану.

У сфері кримінального процесуального права, серед іншого:

✅ вирішено питання щодо можливості оскарження під час досудового розслідування в апеляційному порядку ухвал слідчого судді: про повернення скарги на повідомлення про підозру; про відмову в задоволенні скарги на повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри в об’єднаному кримінальному провадженні, у якому частина відомостей про кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР до 16 березня 2018 року, а частина – після цієї дати; про зобов’язання слідчого та/або прокурора вчинити конкретну дію щодо закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України;

✅ встановлено, що закриття кримінального провадження стосовно особи з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 46 КК України, у зв’язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим і застосування до неї більш м’якої форми закінчення кримінального провадження, ніж обвинувальний вирок, не звільняє її від сплати процесуальних витрат, пов’язаних із проведенням судової автотехнічної експертизи та судової експертизи технічного стану транспортного засобу.

Упродовж лютого 2024 року ККС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

Постанова ВС-КЦС про стягнення з Приватбанку заблокованих та незаконно привласнених банком коштів

Справа № 755/11610/16

Це наша справа. Справа буда до цього вже два рази у Верховному суді і от за 8 років нам вдалось отримати остаточно рішення та повернути клієнту кошти. На жаль суди ігнорують Закон України Про захист прав споживачів, а якби цього не було, то банку було б не так вже просто зловживати і не повертати кошти.

Справа полягає у тому, що банк, заблокував кошти клієнта і не повертав їх. Поки шли суди зі стягнення коштів, з’явилось підроблене виконавче провадження і кошти були вкрадені, а залишок коштів банк просто залишив собі як плату за їх зберігання 25% від суми за місяць. І от нарешті ми довели неправомірність дій банку і стягнули всю суму з відсотками та врахування ст. 625 ЦК.

Цей огляд зроблений з використанням системи ZakonOnline.com.ua Рекомендую її через дуже дружній та зручний інтерфейс із зазначенням всіх процесуальних документів по конкретній справі і великої кількості корисних перехресних посилань, а також пошуку конкретної постанови і правової позиції.

Не забудьте приєднатися до наших каналів з останніми новинами і оглядами судової практики. Разом з описом історичних подій й цитатами на кожен день.

Книги з таблицями судових рішень неоднакового застосування норм права за кредитними, сімейним, страховим і зобов’язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ Ви можете придбати тут.

Також раджу звернути увагу на:

Таблиця строків позовної давності

Ставки судового збору з 01.01.2024

Бажаєте бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на АНТИРЕЙД у соцмережах.
Обирайте, що вам зручніше:
- Телеграм t.me/antiraid
- Фейсбук facebook.com/antiraid
- Твіттер twitter.com/antiraid

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *